Prekių krepšelis ()
MOKSLINĖ LITERATŪRA
Prekių krepšelis
Prekių krepšelis

Prekių krepšelis tuščias

Kūrybinė evoliucija
Pavadinimas: Kūrybinė evoliucija
Autorius: Henri Bergson
Vertėjas: Petras Račius
Leidimo metai: 2004
Puslapių skaičius: 444
ISBN: 9986-09-272-8
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

„Kūrybinė evoliucija“ (1907) – vienas iš svarbiausių žymaus prancūzų filosofo Henri Bergsono (1859–1941) veikalų. Jame autorius analizuoja gyvosios gamtos evoliuciją, kritikuoja klasikinės filosofijos mechanistines bei pozityvistines nuostatas ir formuluoja savitą požiūrį į gamtos pasaulį, apskritai į tikrovę, jos pažinimą ir metafizines problemas, operuodamas originaliomis (gyvybės polėkio, trukmės) sąvokomis.

Henri Bergson
10.00 EUR
Politika tarp valstybių: kova dėl galios ir taikos
Pavadinimas: Politika tarp valstybių: kova dėl galios ir taikos
Autorius: H. J. Morgenthau
Vertėjas: Jaunius Petraitis
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 424
ISBN: 978-9986-09-423-4
Leidyklos kaina: 12.16 EUR

 

Hansas Joachimas Morgenthau laikomas vienu įtakingiausių tarptautinių santykių teoretikų pasaulyje. „Politika tarp valstybių“ – jau klasika tapęs autoriaus veikalas, kuriame pateikiama tarptautinių santykių teorija, pristatanti ir pagrindžianti realistinės valstybių politikos nuostatas. Šio teksto vertę rodo vien faktas, kad jis ilgiau nei bet kuris kitas išliko tarptautinių santykių studijų programose. Kažkas yra pasakęs, jog daugiau nei pusę amžiaus tarptautinių santykių studijos yra ne kas kita, kaip dialogas tarp Morgenthau, jo požiūrio šalininkų, ir tų, kurie pasuko kita mąstymo linkme.

Šią laidą sutrumpino ir redagavo buvęs Morgenthau mokslinis bendradarbis Kennethas W. Thompsonas.

Pedagoginio dvasingumo link. Susitikimai su Albertu Piličiausku
Pavadinimas: Pedagoginio dvasingumo link. Susitikimai su Albertu Piličiausku
Sudarytojas: Lolita Piličiauskaitė-Navickienė
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 414
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 4789986094296
Leidyklos kaina: 6.66 EUR

Ši knyga skirta žymaus Lietuvos menotyrininko, mokslininko, pedagogo, muziko ir švietėjo Alberto Piličiausko (1936–2011) atminimui. Ji parengta remiantis 2005–2010 m. kurto elektroninio žurnalo PAPA („Pedagoginės aktualijos Piličiausko akimis“ – www.piliciauskas.lt) publikacijomis. Eiti „pedagoginio dvasingumo link“ bus aktualu tėvams, mokytojams, šalies švietimui neabejingiems žmonėms, švietimo darbuotojams ir visiems besirūpinantiems vaikais bei mokykla.

Profesorius Albertas Piličiauskas savo darbuose didelį dėmesį skyrė švietimo aktualijoms ir naujiems metodams, galintiems padėti spręsti dabartinę mokyklą kamuojančias problemas. Remiantis PAPA bei kita medžiaga ir buvo sudaryta ši knyga, kurioje galbūt daug kas atpažins save ar kitus, nes pasitelkus grožinės literatūros „galią“, tariamuose susitikimuose profesorius Albertas „bendraus“ su studentais, seminarų klausytojais, tėvais, mokyklų vadovais, šeimynykščiais... O pokalbių temos (jų dvidešimt) – pačios aktualiausios: ar galima mylėti visus mokinius, mokyklų direktorių įtaka švietimo reformai, būsimųjų mokytojų rengimas, tėvų galimybės spręsti švietimo problemas ir kt. Alberto Piličiausko mintis, patarimus ir siekius tariamų susitikimų metu „užrašė“ dukra Lolita Piličiauskaitė-Navickienė.

Europos  istorijos ribos ir  skirstymai
Pavadinimas: Europos istorijos ribos ir skirstymai
Autorius: Oscar Halecki
Vertėjas: Nerijus Babinskas
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 328
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-453-1
Leidyklos kaina: 5.50 EUR

O. Halecki laikomas viduramžių Lenkijos, Lietuvos, Rusijos ir Bizantijos imperijos istorijos autoritetu, parašė fundamentalių darbų apie Lenkijos ir Lietuvos uniją, taip pat itin populiarų Lenkijos istorijos vadovėlį. Tačiau jį domino ir bendresni istorijos teorijos bei istoriosofiniai klausimai. Knyga „Europos istorijos ribos ir skirstymai“ – tai žvilgsnis į Europos kaip visumos istoriją. Joje aptariamos pagrindinės problemos, iškylančios bandant suskirstyti Europos istoriją į laikotarpius, atskleisti jos erdvinę struktūrą ir jos pokyčius istorijos eigoje. Autorius čia išdėsto savąją keturių Europos istorinių regionų koncepciją ir pagrindžia alternatyvią Europos istorijos periodizaciją – jos skirstymą į Viduržemio, Europos ir Atlanto epochas. Ši knyga neabejotinai padarė didžiulį poveikį šiuolaikinei istoriografijai, paskatino istorinės regionistikos plėtrą. Anglų istorikas Ch. Dawsonas pavadino ją vienintele knyga, kuri atsako į klausimą „Kas yra Europa?“ prideramai įvertindama problemos sudėtingumą ir kartu neišleisdama iš akių nė vieno svarbaus veiksnio“.

PERESTROIKA, BALTIJOS RESPUBLIKOS IR ČEKOSLOVAKIJA 1988-1991m.
Pavadinimas: PERESTROIKA, BALTIJOS RESPUBLIKOS IR ČEKOSLOVAKIJA 1988-1991m.
Autorius: Liuboš Švec
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 508
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094807
Leidyklos kaina: 9.51 EUR

Knygoje analizuojamos Aksominės revoliucijos Čekoslovakijoje ir Dainuojančios revoliucijos Baltijos regione priežastys, sąsajos ir tarpusavio įtakos. Įvykiai analizuojami Čekoslovakijos politikos kontekste. Baltijos regiono problematikos samprata buvo susijusi su Čekoslovakijos vyriausybės ir visuomenės laikysena ne tik Baltijos revoliucijos atžvilgiu, bet buvo svarbus ir požiūris į M. Gorbačiovo perestroiką, komunistinės sistemos griūtį ir ją lydėjusį Sovietų Sąjungos iširimą.

Lubošas Švecas(g.1961) dėsto Vidurio Rytų Europos ir Pietryčių Europos moderniąją istoriją Karolio universiteto Socialinių mokslų fakulteto Tarptautinių studijų institute. Jis yra pirmosios čekų kalba išleistos Baltijos šalių istorijos bendraautoris („Dějiny pobaltských zemí“, 1996), taip pat knygos apie Čekoslovakijos ryšius su Baltijos valstybėmis tarpukariu („Československo a pobaltské státy v letech 1918–1939“, 2001) autorius. Daug rašo apie moderniosios XIX–XX a. istorijos problemas ir čekų visuomenės santykius su Baltijos tautomis.

Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris
Pavadinimas: Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris
Autorius: Hal. R. Varian
Vertėjas: Jonas Rasimavičius, Jonas Čičinskas, Karolina Dirgėlaitė
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 736
ISBN: 978-9986-09-419-7
Leidyklos kaina: 12.74 EUR

„Halas Varianas yra naujojo Googlenomikos mokslo Adamas Smitas.“ – Steven Levy, žurnalas Wired

„Naudoju Variano „Mikroekonomiką“, nes tai modernus, tikslus ir teisingas vadovėlis.“ – Jeffrey Miron, Harvardo Universitetas

„Nenaudočiau nieko kito.“ – Kevin Balsam, Hunter College

„Variano knyga yra tiesiog geriausia. Jos apipavidalinimas ir dėstymo aiškumas yra tiesiog nepakartojami, o skyriai trumpi ir šaunūs... Trūkumų tiesiog NĖRA.“ – Babu Nahata, Luisvilio universitetas
Politinių teorijų istorija
Pavadinimas: Politinių teorijų istorija
Autorius: George H. Sabine, Thomas L. Thorson
Vertėjas: R. Asminavičiūtė, J. Baranova, V. Čepliejus, V. Radžvilas, A. Sabonis
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 902
ISBN: 978-9986-09-349-7
Leidyklos kaina: 13.03 EUR

Tai labai išsami ir informatyvi politinių teorijų istorija, viena iš geriausių pasaulinėje literatūroje. Daugiau kaip keturis dešimtmečius šis veikalas laikomas pavyzdiniu šios srities vadovėliu. Veikalą sudaro trys dalys: pirmojoje aptariamos antikinės miesto-valstybės teorijos nuo Sokrato iki kinikų; antroji dalis skirta visuotinės bendruomenės teorijai; trečiojoje  – stambiausioje – dalyje analizuojamos nacionalinės valstybės teorijos, pradedant naujaisiais laikais ir baigiant dvidešimtojo amžiaus politinėmis doktrinomis. Didelis veikalo pranašumas yra tai, kad politinės teorijos analizuojamos bendrame filosofinės minties ir kultūros kontekste, tad knyga verta ne tik politikų, politologų, bet ir filosofų, kultūrologų, kitų humanitarinių mokslų specialistų bei plačiosios visuomenės dėmesio.

George H. Sabine, Thomas L. Thorson
14.00 EUR
Socialinės ir politinės minties raida Lietuvoje. Būti ar nebūti Lietuvai?
Pavadinimas: Socialinės ir politinės minties raida Lietuvoje. Būti ar nebūti Lietuvai?
Autorius: Bronius Genzelis
Leidimo metai: 2005
Puslapių skaičius: 344
ISBN: 9986-09-301-5
Leidyklos kaina: 3.48 EUR

Knygoje analizuojama Lietuvos valstybingumo istorija nuo pagonybės laikų iki šių dienų, aptariamas įvairių socialinių ir politinių koncepcijų formavimasis ir jų funkcionavimas pagrindiniais Lietuvos istorijos tarpsniais.

Europos pasirinkimas. Socialinis tikslas ir valstybės galia. Nuo Mesinos iki Mastrichto
Pavadinimas: Europos pasirinkimas. Socialinis tikslas ir valstybės galia. Nuo Mesinos iki Mastrichto
Autorius: Andrew Morawcsik
Vertėjas: Jonas Čičinskas, Daiva Grigelytė
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 616
ISBN: 978-9986-09-360-2
Leidyklos kaina: 4.34 EUR

Knygoje autorius tiria Europos regiono ekonominės ir politinės sąjungos istoriją. Teikdamas provokuojančius argumentus autorius įrodinėja, jog demokratines nepriklausomas Europos valstybes į ekonominę ir politinę integraciją aukojant suvereniteto prerogatyvas pastūmėjo faktinė jų tarpusavio ekonominė priklausomybė. Sutelkęs dėmesį į Vokietiją, Prancūziją ir Didžiąją Britaniją autorius tiria penkis sprendžiamuosius susitarimus (Romos, Mastrichto ir kt.), kurie stimuliavo šių valstybių integracijos plėtrą.

Duomenų analizė su STATISTICA
Pavadinimas: Duomenų analizė su STATISTICA
Autorius: Virgilijus Sakalauskas
Leidimo metai: 2003
Puslapių skaičius: 236
ISBN: 9986-09-256-6
Leidyklos kaina: 5.79 EUR

Ši matematinės statistikos knyga – tai pataisytas ir gerokai atnaujintas bei papildytas to paties autoriaus vadovėlio „Statistika su STATISTICA“ variantas. Knyga skirta ne tik visų aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems matematinę statistiką ir duomenų analizės metodus. Ji bus naudinga ir matematinės statistikos specialistams, norintiems išmokti spręsti statistinius uždavinius naudojant specializuotą statistinės analizės programą STATISTICA.

Virgilijus Sakalauskas
5.79 EUR
Socialinės teorijos pagrindai
Pavadinimas: Socialinės teorijos pagrindai
Autorius: James S. Coleman
Vertėjas: Zita Bareikytė, Linara Bartkuvienė, Vida Bėkštienė, Linas Čekanavičius, Jonas Čičinskas, Ainė Ramonaitė, Darius Žeruolis
Leidimo metai: 2005
Puslapių skaičius: 852
ISBN: 9986-09-294-9
Leidyklos kaina: 10.72 EUR

Šioje didžiulę įtaką socialinei teorijai padariusioje knygoje vienas žymiausių ir kūrybingiausių 20-ojo amžiaus sociologų Jamesas Samuelis Colemanas pateikia vieningą konceptualią struktūrą, galinčią ir aprašyti ir kiekybiškai įvertinti socialinių sistemų stabilumą bei jų kaitą. „Socialinės teorijos pagrindai“ – tai knyga, turėsianti ilgalaikį poveikį ekonomikai, politologijai, psichologijai ir kitoms disciplinoms, besidominčiomis žmogaus elgesiu.

James S. Coleman
10.86 EUR
Tarptautinės ekonomikos pagrindai
Pavadinimas: Tarptautinės ekonomikos pagrindai
Autorius: Paul T. McGRATH
Vertėjas: Lilija Bražėnaitė
Leidimo metai: 1999
Puslapių skaičius: 126
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-197-7
Leidyklos kaina: 1.74 EUR

Šis vadovėlis, lietuvių kalba leidžiamas pagal JAV Purdue universiteto (Calumet) verslo vadybos profesoriaus Felikso Palubinsko parengtą ir administruotą universitetinę vadybos plėtros programą, papildo ne itin gausią verslo vadybos literatūrą lietuvių kalba. Vadovėliu sėkmingai naudosis dėstytojai ir studentai, jis bus naudingas ir vadybos specialistams praktikams.

Kad demokratija veiktų
Pavadinimas: Kad demokratija veiktų
Autorius: Robert D. Putnam
Vertėjas: Jūratė Novagrockienė, Ainė Ramonaitė
Leidimo metai: 2001
Puslapių skaičius: 324
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-229-9
Leidyklos kaina: 2.90 EUR

Kodėl vienos demokratinės vyriausybės veikia, o kitos žlunga? Robertas Putnamas ir jo bendraautoriai knygoje pateikia empirinius „pilietinės bendruomenės“ reikšmės tobulinant sėkmingai veikiančias institucijas įrodymus. Jie tyrinėja unikalų eksperimentą, pradėtą 1970 m., kai kiekviename Italijos regione buvo kuriamos naujos vyriausybės.

Robert D. Putnam
2.90 EUR
Rinkos ir hierarchijos: analizė ir antimonopolinės pasekmės
Pavadinimas: Rinkos ir hierarchijos: analizė ir antimonopolinės pasekmės
Autorius: 2009 metų Nobelio ekonomikos premijos laureatas Oliver E. Williamson
Vertėjas: Juozas Stonys
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 384
ISBN: 978-9986-09-351-0
Leidyklos kaina: 9.85 EUR

Knygos turinį sudaro firmos (bendrovės) teorinių darbo organizacijos, šiuolaikinės korporacijos plėtros, vertikaliosios integracijos ir konglomerato (jungtinės įmonės) klausimų analizė. Kadangi pagrindinė šios studijos išeities pozicija – rinkos ir vidinės organizacijos tarpusavio santykių nagrinėjimas, todėl, užuot skyrus dėmesį technologijos ir gamybos sąnaudoms, čia svarbiausias dėmesys telkiamas į sandorio sąnaudų taupymą. Taip pat nemaža vietos skiriama  rinkodarai, reguliavimui, vertikaliajai integracijai, verslo politikai, antimonopolinėms nuostatoms.

2009 metų Nobelio ekonomikos premijos laureatas Oliver E. Williamson
9.85 EUR
Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos
Pavadinimas: Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos
Autorius: Autorių kolektyvas
Leidimo metai: 2000
Puslapių skaičius: 336
ISBN: 9986-09-227-2
Leidyklos kaina: 3.48 EUR

Knygos autoriai – skirtingų pažiūrų ir profesijų žmonės – neabejingi Lietuvos likimui, sukrėsti tos būklės, į kurią pateko mūsų valstybė praėjus dešimčiai metų po nepriklausomybės atkūrimo, svarsto krizės dramatizmo priežastis ir ieško atsakymų į daugelį visiems aktualių klausimų.

Rinkiminių technologijų įvadas
Pavadinimas: Rinkiminių technologijų įvadas
Autorius: Lauras Bielinis
Leidimo metai: 2000
Puslapių skaičius: 128
ISBN: 9986-09-224-8
Leidyklos kaina: 1.16 EUR

Ši knygelė leis geriau pažinti rinkimų technologiją ir duos naudos mūsų politinių partijų rinkiminiams štabams, politikams bei politika besidomintiems piliečiams.

Istorika. Istorikos darbų rinktinė
Pavadinimas: Istorika. Istorikos darbų rinktinė
Autorius: Jörn Rüsen
Vertėjas: Arūnas Jankauskas
Sudarytojas: Zenonas Norkus
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 472
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-330-5
Leidyklos kaina: 5.50 EUR

Knyga sudaryta iš įvairių žymaus šiuolaikinio vokiečių istoriko ir istoriografijos teoretiko straipsnių rinkinių. Sudarytojas pirmiausia siekė pristatyti tuos autoriaus darbus, kuriuose atsispindi naujausios istoriografijos teorijos idėjos ir tendencijos, liudijančios istorijos mokslo teorijos (istorikos) transformaciją. Atsižvelgdamas į autoriaus išskirtas tris istorijos kultūros dimensijas (pažintinę, politinę ir estetinę), sudarytojas rinktinėje spausdinamus straipsnius sugrupavo į atitinkamus skyrius, knygoje vadinamus 1) istorijos kultūros antropologija; 2) istorijos mokslas; 3) politika; 4) istorijos estetika ir 5) istorijos etika. Rinktinėje spausdinamas platus įvadinis sudarytojo straipsnis apie J. Riuseno koncepciją ir mokslinę veiklą.

Dendrologija
Pavadinimas: Dendrologija
Autorius: Mindaugas Navasaitis
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 856
ISBN: 9986-09-286-8
Leidyklos kaina: 27.51 EUR

Šis dendrologijos vadovėlis skirtas miškotyros, taikomosios ekologijos, architektūros specialybių studentams.

Knygoje gausu žinių apie medžių, krūmų rūšinę įvairovę, apie varietetus ir formas, aptinkamas ir Lietuvos miškuose, ir dekoratyviniuose želdynuose. Taip pat pateikiama rūšies ir smulkesnių taksonų samprata, apibrėžiama rūšies arealo sąvoka, supažindinama su sumedėjusių augalų morfologine sandara bei terminija. Knygoje pateikiama daug iliustracijų.

Mindaugas Navasaitis
27.51 EUR
Lietuvių kalbos išdavystė
Pavadinimas: Lietuvių kalbos išdavystė
Autorius: Vincas Urbutis
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 160
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-329-9
Leidyklos kaina: 1.97 EUR

Knygutėje plačiai nušviečiama, kaip siaubingai niokoja mūsų kalbą ir vis labiau ją verčia puskalbe nesulietuvintų (vien tik nusirašytų) tikrinių svetimybių vartojimas. Aiškinamasi ne tik kas dėl to kaltas, bet ir ką kiekvienas turėtume daryti, kad lietuvių kalba būtų išgelbėta nuo dar didesnio smukimo bei visiskos pražūties.

Lietuvos kultūros tyrinėjimai. I tomas
Pavadinimas: Lietuvos kultūros tyrinėjimai. I tomas
Sudarytojas: Stasys Juknevičius
Leidimo metai: 1995
Puslapių skaičius: 280
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-046-6
Leidyklos kaina: 1.16 EUR

Šiame tome pateikiama kontroversiška Lietuvos kultūros istorijos interpretacija ir pagrindžiama kultūros tyrinėjimo metodų plėtotės būtinybė, taip pat analizuojamos kultūros paribių, kultūros kaip kultūros galimybės, šventumo ir kultūros sąlyčio problemos.

Lietuvos kultūros tyrinėjimai. II tomas
Pavadinimas: Lietuvos kultūros tyrinėjimai. II tomas
Sudarytojas: Stasys Juknevičius
Leidimo metai: 1996
Puslapių skaičius: 344
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-109-8
Leidyklos kaina: 1.16 EUR

Šiame tome spausdinami darbai aprėpia gana platų Lietuvos istorijos ir kultūros tarpsnį – nuo paskutiniųjų XVI a. dešimtmečių iki 1940 metų.

Pradinės mokyklos ugdymo turinio vadyba
Pavadinimas: Pradinės mokyklos ugdymo turinio vadyba
Autorius: Ch. Day, C. Hall, P. Gammage, M. Coles
Vertėjas: Vilija Poviliūnienė, Vitalija Lepeškienė
Leidimo metai: 1998
Puslapių skaičius: 143
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-169-1
Leidyklos kaina: 1.45 EUR

Knygoje kalbama apie aukštesniosios ir vidurinės grandies vadovų įnašą į mokyklos kultūrą, komandų darbą, susirinkimus ir profesinį savo pačių bei kitų ugdymą. Nagrinėjama savikliovos sąvoka, kurios prireikia dirbant įvairiose pedagoginio darbo srityse.

Ch. Day, C. Hall, P. Gammage, M. Coles
1.45 EUR
Vaiko galimybės ir mokykla. Pedagoginė apybraiža – nuo idėjos iki tikrovės
Pavadinimas: Vaiko galimybės ir mokykla. Pedagoginė apybraiža – nuo idėjos iki tikrovės
Autorius: B. A. Johansen, A. L. Rathe, J. Rathe
Vertėjas: Neringa Bigailaitė
Leidimo metai: 1999
Puslapių skaičius: 176
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-206-X
Leidyklos kaina: 2.61 EUR

Knyga skirta visiems, besidomintiems vaikų auklėjimu ir mokymu, grindžiamu filosofijos, psichologinės bei pedagoginės teorijos ir praktikos ryšiu.

Knygos tikslas – atkreipti dėmesį į idėjinį auklėjimą bei pedagoginės idėjos ir praktikos sąsają.

republic.com
Pavadinimas: republic.com
Autorius: Cass R. Sunstein
Vertėjas: Diana Mieliauskaitė
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 239
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-340-4
Leidyklos kaina: 7.24 EUR

Amerikos autoriaus knygoje filosofiškai apmąstomos informacinės technologijos galimybės, nuolat didinančios žmogaus gebėjimą „filtruoti“ tai, ką jis nori skaityti, matyti, girdėti. Toji „filtravimo“ galia yra neribota, ir žmogus, priklausomai nuo savo rasės, tautybės, išpažįstamos religijos, politinių pažiūrų, turto, amžiaus, turi visišką laisvę pats susikurti jam pačiam priimtiną komunikacijų pasaulį.

Cass R. Sunstein
3.62 EUR