Prekių krepšelis ()
GROŽINĖ LITERATŪRA
Prekių krepšelis
Prekių krepšelis

Prekių krepšelis tuščias

GYVENIMAS Į PRAEITĮ
Pavadinimas: GYVENIMAS Į PRAEITĮ
Autorius: Marcelijus Martinaitis
Leidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 448
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094845
Leidyklos kaina: 7.50 EUR

Atsiranda toks malonumas: pagyventi atgal, pratęsti savo gyvenimą į praeitį. Imi džiaugtis tokiais paprastais dalykais – kad esi, kad matai, kad sėdi, kad galvoji, kad prisimeni...Dabar save vadinu laisvu ir nepriklausomu menininku...Dabar galiu rašyti arba nerašyti, eiti kur nors arba ne. Noriu, kad toks gyvenimas kuo ilgiau tęstųsi. Gal pasakyčiau kitaip –štai kartais sėdžiu ir šildausi prie besikūrenančios krosnies, lyg būčiau sugrįžęs iš savo gyvenimo...

Niekada negalvojau ir negalvoju apie jokius postus kaip atlygį už savo nusistatymus ar veiksmus. Norėjau rašyti, gyventi, kad man niekas netrukdytų, kad pats galėčiau tvarkyti savo gyvenimą. Man buvo siūlomos ir pareigos, ir deputatystė. Maniau ir manau, kad tam nesu tinkamas. Kaip aš galiu būti, sakysim, ministras, kad štai mano katinas mane nuolat terorizuoja, išsireikalauja iš manęs, ko tik jis užsimano. Tikras reketininkas. Tuoj suėstų mane visokie oligarchai, pataikūnai, šnibždeikos...

Marcelijus Martinaitis

Marcelijus Martinaitis
7.50 EUR
Apsakymai
Pavadinimas: Apsakymai
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: R. Rybelienė
Sudarytojas: R. Rybelienė
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 424
ISBN: 9789986094364
Leidyklos kaina: 8.40 EUR

Šioje knygoje, užbaigiančioje F. Dostojevskio raštų seriją, spausdinami visi šio žymaus rusų rašytojo apsakymai. Didžioji jų dalis lietuvių kalba skelbiami pirmą kartą. Apsakymai, parašyti įvairiu metu, atspindi Dostojevskio idėjinius ir meninius ieškojimus, atskleidžia jo, kaip rašytojo, brendimą.

Fiodoras Dostojevskis
8.40 EUR
Nusikaltimas ir bausmė
Pavadinimas: Nusikaltimas ir bausmė
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 576
ISBN: 978-9986-09-214-8
Leidyklos kaina: 8.69 EUR

Romane rašytojas gilinasi į nusikaltimo psichologiją, žvelgia į žudiką, gyvenantį tarsi normalų gyvenimą, į jo sielą, kaip jis atsiteisia už padarytą nusikaltimą.

Fiodoras Dostojevskis
8.70 EUR
Idiotas
Pavadinimas: Idiotas
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Pranas Povilaitis
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 680
ISBN: 978-9986-09-247-6
Leidyklos kaina: 9.27 EUR

Tai vienas žymiausių F. Dostojevskio romanų. parašytas 1868 m. Pagrindinio herojaus kunigaikščio Myškino gyvenimas – sudėtingas tikėjimo ir dorovės ryšio, slapčiausių žmogaus elgesio motyvų, pasąmonės vaidmens, psichikos sudėtingumo ir prieštaringumo paveikslas.

Fiodoras Dostojevskis
9.40 EUR
Pažemintieji ir nuskriaustieji
Pavadinimas: Pažemintieji ir nuskriaustieji
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Leonas Žurauskas
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 392
ISBN: 978-9986-09-413-5
Leidyklos kaina: 7.24 EUR

Fiodoro Dostojevskio romane „Pažemintieji ir nuskriaustieji“ susiduria dvi moralės, dvi tiesos. Viena – ciniškas individualizmas, egoizmas, principas „kad tik man būtų gera“, kita – altruizmas, meilė žmonėms išsižadant savęs. Pirmąją moralę skelbia kunigaikštis Piotras Valkovskis, antrąją – rašytojas svajotojas artimas pačiam Dostojevskiui.

Tragiškas paauglės Nelės paveikslas prilygsta tikriems meno perlams. „Neteisėtas kūdikis“, o po motinos mirties – visiška našlaitė, nuolat jautėsi skriaudžiama ir skaudinama. Sudėtingas, tragiškas Nelės gyvenimas įgyja simbolinę prasmę. Jame tarsi sukauptas visų pažemintųjų maištingumas, nuoskauda ir pagieža beširdžiam pasauliui.

Fiodoras Dostojevskis
7.20 EUR
Jaunuolis
Pavadinimas: Jaunuolis
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Alfonsas Lagunavičius ir Leonas Žurauskas
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 703
ISBN: 978-9986-09-365-7
Leidyklos kaina: 9.85 EUR

Šio Dostojevskio romano centre - jaunuolis, „atsitiktinės“ šeimos vaikas, „neteisėtas“ pono ir dvariškės sūnus.

Autobiografinė romano forma padeda giliau atskleisti dvasinį herojaus pasaulį, į kurį sverbiasi epochos herojaus idėjos. Ne šeima, ne mokykla, bet gatvė, lošimo namai, aristokratų salonai, landynės, slapti susirinkimai, tėvų ir svetimų žmonių dramos bei savižudybės supažindina pagrindinį romano herojų Arkadijų su gyvenimu, formuoja ir keičia jo pažiūras.

Fiodoras Dostojevskis
8.50 EUR
Broliai Karamazovai.  I tomas
Pavadinimas: Broliai Karamazovai. I tomas
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Motiejus Miškinis
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 552
ISBN: 978-9986-09-334-3
Leidyklos kaina: 6.37 EUR

Tai didžiausias ir reikšmingiausias Dostojevskio romanas. Karamazovų šeimos narių ir su jais susijusių antraeilių personažų paveikslais rašytojas atspindi pagrindines savo epochos idėjas. Romano išeities taškas – permainų nuojauta, o argumentas – to meto gyvenimo dvasinė krizė. Autorius aukščiausiu filosofiniu ir meniniu lygmeniu, pateikdamas įtaigius argumentus pro ir contra polemizuoja su tokiomis alternatyvomis: tikėjimas ar ateizmas, idealizmas ar materializmas, protas ar dvasia, revoliucija ar taikus dvasinio tobulėjimo kelias. Tokios prieštaringos idėjos ir grumiasi romano herojų sielose, išryškindamos pagrindinę romano mintį: pasaulis pasikeisiąs, nes žmonės tobulės...

Fiodoras Dostojevskis
6.00 EUR
Broliai Karamazovai. II tomas
Pavadinimas: Broliai Karamazovai. II tomas
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Motiejus Miškinis
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 749
ISBN: 978-9986-09-354-1
Leidyklos kaina: 8.69 EUR

Trečiojoje ir ketvirtojoje romano dalyse pasakojama, kaip buvo įvykdyta tėvažudystė, aiškinamos nusikaltimo priežastys. Autorius ypač pabrėžia žmogaus dorovinio instinkto galią, išaukština jauniausiąjį sūnų Aliošą, teisuolį ir žmonių mylėtoją.

Fiodoras Dostojevskis
7.20 EUR
Demonai. I tomas
Pavadinimas: Demonai. I tomas
Autorius: Fiodoros Dostojevskis
Vertėjas: Algimantas Antanavičius
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 568
ISBN: 978-9986-09-397-8
Leidyklos kaina: 8.69 EUR

„Demonai“ – tai politinis pamfletas apie nihilistus-nečiajevininkus, kuriame filosofiškai keliami aukščiausios vertybės, dvasinio autoriteto klausimai, dorinio jausmo praradimas traktuojamas kaip baisi liga, gresianti ne tik kokiai nors pavienei asmenybei, bet ir visai, žmonijai. „Demoniškumo“ liga, F. Dostojevskio supratimu, tai grėsminga pasaulį apėmusio tragiško chaoso išraiška.

Fiodoros Dostojevskis
6.90 EUR
Demonai. II tomas
Pavadinimas: Demonai. II tomas
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Algimantas Antanavičius
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 324
ISBN: 978-9986-09-401-2
Leidyklos kaina: 7.24 EUR

Pats F. Dostojevskis apie romaną Demonai rašė: „Aš norėjau iškelti klausimą ir kaip galima aiškiau, romano forma, atsakyti į jį: kokiu būdu mūsų dar besikeičiančioje ir nuostabą keliančioje visuomenėje galimi – ne Nečiajevas, bet nečiajevai.“ Jam rūpėjo atskleisti „rusų liberalizmo“ šaknis, materializmo, ateizmo ryšį su revoliucinėmis idėjomis, akcentuoti neva pražūtingą Vakarų įtaką Rusijai.

„Demonai“ – tai politinis pamfletas apie nihilistus-nečiajevininkus, kuriame filosofiškai keliami aukščiausios vertybės, dvasinio autoriteto klausimai, dorinio jausmo praradimas traktuojamas kaip baisi liga, gresianti ne tik kokiai nors pavienei asmenybei, bet ir visai, žmonijai. „Demoniškumo“ liga, F. Dostojevskio supratimu, tai grėsminga pasaulį apėmusio tragiško chaoso išraiška.

Fiodoras Dostojevskis
6.30 EUR
APYSAKOS I TOMAS. Antrininkas. Žiemos pastabos apie vasaros įspūdžius. Užrašai iš pogrindžio
Pavadinimas: APYSAKOS I TOMAS. Antrininkas. Žiemos pastabos apie vasaros įspūdžius. Užrašai iš pogrindžio
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Ramutė Rybelienė
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 408
ISBN: 978-9986-09-406-7
Leidyklos kaina: 7.96 EUR

Pirmuoju F. Dostojevskio apysakų tomu pradedama pažintis su lietuvių skaitytojui dar nežinomu Dostojevskiu. Čia pirmą kartą spausdinamos jo apysakos „Antrininkas“, „Užrašai iš pogrindžio“ ir apybraiža „Žiemos pastabos apie vasaros įspūdžius“. Šiuose ankstyvojo periodo Dostojevskio kūriniuose pirmą kartą buvo suformuluotos tos filosofinės ir meninės idėjos, kurios vėliau buvo plėtojamos jo didžiuosiuose romanuose.

APYSAKOS II TOMAS. Netočka Nezvanova. Stepančikovo kaimas ir jo gyventojai
Pavadinimas: APYSAKOS II TOMAS. Netočka Nezvanova. Stepančikovo kaimas ir jo gyventojai
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Leonas Žurauskas
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 443
ISBN: 978-9986-09-407-4
Leidyklos kaina: 8.40 EUR

 Antrajame F. Dostojevskio apysakų tome spausdinamos iš naujo suredaguotos anksčiau jau leistos apysakos „Netočka Nezvanova“ ir „Stepančikovo kaimas ir jo gyventojai“. Šioms apysakoms, kaip ir visai Dostojevskio kūrybai, būdingas intriguojantis siužetas, ryškūs, spalvingi veikėjų charakteriai, gili psichologinė analizė.

APYSAKOS III TOMAS. Šeimininkė. Silpna širdis. Dėdulės sapnas. Amžinas vyras
Pavadinimas: APYSAKOS III TOMAS. Šeimininkė. Silpna širdis. Dėdulės sapnas. Amžinas vyras
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 472
ISBN: 9789986094227
Leidyklos kaina: 8.69 EUR

 

Trečiuoju F. Dostojevskio apysakų tomu baigiamos leisti visos į lietuvių kalbą dar neverstos jo apysakos. Čia pirmą kartą spausdinamos apysakos „Šeimininkė“, „Silpna širdis“, „Dėdulės sapnas“ ir „Amžinas vyras“. Parašytos skirtingu metu, jos atspindi rašytojo brendimą, kūrybinius jo ieškojimus.

Baltosios naktys.       Vargo žmonės.
Pavadinimas: Baltosios naktys. Vargo žmonės.
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: Leonas Žurauskas
Leidimo metai: 2006
Puslapių skaičius: 326
ISBN: 9986-09-320-1
Leidyklos kaina: 6.08 EUR

Šioje knygoje spausdinami du nedidelės apimties ankstyvieji F. Dostojevskio    kūriniai, autoriaus vadinami romanais, „Baltosios naktys“ ir „Vargo žmonės“. Juose su didele meile ir pagarba paprasto mažo žmogaus išgyvenimams papasakotos dvi nelaimingos jautrių, geros širdies, gilaus jausmo herojų istorijos.
„Baltųjų naktų“ herojė, jauna panelė Nastenka, blaškosi tarp dviejų jaunuolių. Jai nesuprantamas ir baugus svajotojo pasaulis, bet jo nesavanaudiška, pasiaukojanti meilė be galo ją jaudina ir traukia.

„Vargo žmonių“ herojus, senstelėjęs, skurdus, užguitas valdininkėlis Makaras Devuškinas – tikras biblinis mažutėlis, bet jo siela kupina gilių ir sudėtingų jausmų, kuriuos jis atveria savo laiškuose mylimajai Varvarai.
Tik toks rašytojas kaip F. Dostojevskis galėjo taip giliai ir jautriai pažvelgti į mažo žmogaus jausmų pasaulį ir parodyti jo grožį.

Fiodoras Dostojevskis
6.20 EUR
Paryžiaus katedra
Pavadinimas: Paryžiaus katedra
Autorius: Victor Hugo
Vertėjas: Julija Maceinienė
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 535
ISBN: 9986-09-267-1
Leidyklos kaina: 6.50 EUR

„Paryžiaus katedra“ – vienas pirmųjų didžiojo prancūzų rašytojo veikalų. Jame talentingai pavaizduotas romantiškas, spalvingas, dramatiškų įvykių kupinas Paryžiaus gyvenimo paveikslas, kurio centre – Dievo Motinos katedra, tuometinio Paryžiaus širdis. Katedros papėdėje sudūžta ne vieno herojaus likimas. O labiausiai skaitytoją sukrečia tragiška čigonų pagrobtos ir išaugintos šešiolikmetės mergaitės Esmeraldos meilės istorija.

Victor Hugo
6.50 EUR
Džonas Miežius arba Atsiminimai apie alkoholį
Pavadinimas: Džonas Miežius arba Atsiminimai apie alkoholį
Autorius: Džekas Londonas
Vertėjas: Kęstutis Choromanskis
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 263
ISBN: 978-9986-09-399-2
Leidyklos kaina: 5.79 EUR

Pagaliau pirmą kartą lietuvių kalba pasirodė vieno garsiausių amerikiečių rašytojo Džeko Londono autobiografinė apysaka „Džonas Miežius, arba atsiminimai apie alkoholį“. Tai pasakojimas apie save ir apie "draugystę" su alkoholiu, kurį autorius, sekdamas viena anglų liaudies daina, vadina Džonu Miežiumi. Knyga ne tik nudžiugins gausius „Raito Jūreivio“ gerbėjus, bet bus nepaprastai įdomi ir nesusipažinusiems su šio talentingo rašytojo kūryba, nes kūrinio tema, kaip matyti iš pavadinimo, turėtų būti aktuali daugumai mūsų laikmečio žmonių. Neveltui „Džoną Miežių“ rekomenduoja (gal ir nevisiškai teisingai) įvairios blaivybės organizacijos.

Džekas Londonas, skaitytojams gerai žinomas tokiais savo kūriniais kaip „Baltoji iltis“, „Jūrų vilkas“, „Martinas Idenas“, „Smokas Belju“, „Rytas aušta“, buvo vienas iš realizmo amerikiečių literatūroje pradininkų ir galbūt pirmas amerikiečių rašytojas, praturtėjęs iš knygų rašymo. „Džonas Miežius“, išleistas 1913 m., likus trejiems metams iki rašytojo mirties, iškarto sulaukė didelio skaitytojų ir visuomeninių veikėjų dėmesio. Tai neturėtų stebinti žinant, kad Londonas buvo vienas žinomiausių to meto Amerikos žmonių – ne tik kaip rašytojas, bet ir kaip socialinis aktyvistas. Ir štai šis nepaprastai produktyvus, sėkmingus kūrinius kurpiantis rašytojas, šis literatūros „antžmogis“, šis socialistų idėjinis vadas atskleidžia savo gyvenimą, savo sielą, savo kelią į sėkmę, savo dorybes ir ypač savo ydas bei silpnybes.

Ši knyga nėra buvusio alkoholiko pamokymai, tai žmogaus, atsidūrusio degančiame name ir negalinčio iš jo išeiti, įspėjimas kitiems. Kartu tai vienas meniškiausių Džeko Londono kūrinių ir galbūt talentingiausiai aprašyta alkoholinė odisėja.

Knygoje psichologiškai taikliai atskleidžiamas alkoholiko mąstymas, visus jo pasiteisinimai ir gudrybės. Taip pat mes sužinome, kuo alkoholis taip traukia žmones, ypač normalius, sveikus, talentingus, regimai laimingus žmones. Autorius kalba apie „šių laikų rykštę“ kaip žmogus, mylintis alkoholį ir kartu puikiai suvokiantis jo žalą sau. Jis taip vaizdžiai išvardija alkoholio pliusus ir minusus, kad galų gale nebežinome, ar girtuokliavimas yra gerai, ar blogai. Tačiau kaip tik tokia ir yra alkoholiko psichologija. Tiesa, Džekas Londonas iki pat knygos galo nepripažįsta, kad jis alkoholikas, tačiau žinodami jo paskutiniuosius gyvenimo metus, suprantame, kad jis klydo, kaip klysta visi, pakliuvę į Džono Miežiaus spąstus.

Paskutinis Nyčės sapnas
Pavadinimas: Paskutinis Nyčės sapnas
Autorius: Joachim Köhler
Vertėjas: Ramutė Rybelienė, Arūnas Jankauskas
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 416
ISBN: 978-9986-09-379-4
Leidyklos kaina: 6.37 EUR

Pagrindinė romano tema – Frydricho Nyčės išprotėjimas ir su tuo susiję įvykiai, tačiau kartu prieš skaitytojo akis prabėga visas filosofo gyvenimas. Autorius, remdamasis Nyčės raštais, užrašais ir laiškais, dokumentais, taip pat jam artimų žmonių laiškais ir prisiminimais, sumaniai pasitelkdamas tikrus faktus ir išmonę, kuria intriguojantį pasakojimą apie tragišką Nyčės likimą.

Joachim Köhler
3.00 EUR
Dostojevskis dukters akimis
Pavadinimas: Dostojevskis dukters akimis
Autorius: Aimée Dostojevskaja
Vertėjas: Ramutė Rybelienė
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 334
ISBN: 978-9986-09-339-8
Leidyklos kaina: 6.37 EUR

Knygoje didžiojo rusų rašytojo Fiodoro Dostojevskio duktė, remdamasi savo prisiminimais, artimųjų ir rašytojo draugų liudijimais, apžvelgia visą savo tėvo gyvenimą. Daugelį Dostojevskio asmenybės ir kūrybos bruožų ji grindžia jo lietuviškos kilmės versija, kuri knygoje išsamiai aptariama. Autorė pateikia daug įdomių, nežinomų Dostojevskio gyvenimo ir kūrybos detalių. Nors šiuolaikiniai tyrinėtojai kai kuriuos jos teiginius ir vertinimus laiko subjektyviais ir tendencingais, knyga yra įdomi ir intriguojanti.

Aimée Dostojevskaja
3.00 EUR
Išmintis, gimusi kančioje
Pavadinimas: Išmintis, gimusi kančioje
Autorius: Tatjana Maceinienė
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 370
ISBN: 978-9986-09-369-5
Leidyklos kaina: 5.21 EUR

Monografijoje apie žymiausią lietuvių  filosofą Antaną Maceiną (1908–1987) autorė, remdamasi gausia privačia filosofo šeimos archyvine medžiaga, taip pat pažinojusių bendraamžių draugų prisiminimais ir laiškais, nuosekliai ir išsamiai pasakoja apie vingiuotą ir dramatišką A. Maceinos gyvenimo kelią, jo dvasinius ieškojimus prieškario metais, išgyvenimus karo ir pokario laikotarpiais emigracijoje. Autorė gilinasi į prigimtines filosofo savybes, to meto socialines ir politines aplinkybes, lėmusias jo asmenybės ir kūrybinio potencialo formavimąsi.
Antroje monografijos dalyje pateikiama savita ir įtaigi A. Maceinos filosofinės kūrybos apžvalga ir interpretacija, grindžiama egzistenciniu žmogaus būties supratimu, jo laisva valia ir filosofiniu tikėjimu Dievu. Taip pat aptariama ir A. Maceinos poetinė kūryba.

Tatjana Maceinienė
3.00 EUR
Anuomet ir dabar
Pavadinimas: Anuomet ir dabar
Autorius: William Somerset Maugham
Vertėjas: Ramutė Rybelienė
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 250
ISBN: 978-9986-09-385-5
Leidyklos kaina: 4.34 EUR

Tai žymaus anglų rašytojo istorinis romanas, kurio herojus – iškili Renesanso epochos asmenybė, Italijos politinis veikėjas, rašytojas, filosofas Nikolo Makiavelis (Niccolo Machiavelli). Prieš skaitytojo akis jis iškyla kaip įžvalgus ir sumanus diplomatas, ištikimai ginantis Florencijos respublikos interesus, sąžiningas ir nepalenkiamas žmogus, kuriam vis dėlto nesvetimos ir žmogiškos silpnybės. Romane pateikiama plati XVI a. pradžios Italijos įvykių panorama, priešiamas įtaigus ir kitos ryškios to meto asmenybės Čezarės Bordžos (Cesare Borgia) paveikslas. Intriguojamai pasakojama Makiavelio meilės istorija, paskatinusi jį paršyti šmaikščią komediją „Mandragora“.

William Somerset Maugham
3.00 EUR
Keistuolio išmintis arba Žano Žako mirtis ir triumfas
Pavadinimas: Keistuolio išmintis arba Žano Žako mirtis ir triumfas
Autorius: Lion Feuchtwanger
Vertėjas: Viktoras Katilius
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 525
ISBN: 978-9986-09-350-3
Leidyklos kaina: 5.21 EUR

Populiaraus vokiečių rašytojo L. Feuchtwangerio (1884–1958) romano tema – prancūzų švietėjo Žano Žako Ruso (J. J. Rousseau) filosofijos ir revoliucijos teorijos santykis su gyvenimo praktika. Autorius, remdamasis Ruso biografijos faktais, romane atkuria išorinį ir vidinį Ruso paveikslą, vaizduodamas, kaip jis, iškankintas persekiojimų, išvargęs, paliegęs ieško ramybės savo gerbėjo dvare. Iki tol Ruso stengėsi savo raštais pakeisti pasaulį, tačiau visos jo pastangos nueina niekais. Nors žmonės ir žavėjosi Ruso idėjomis, bet nieko nedarė, kad jas įgyvendintų. Todėl pabėgęs nuo žmonių ir gyvenimo, Ruso pamažu atgauna pusiausvyrą ir prieina išvadą, kad jo paskirtis – ne pakeisti pasaulį, o tik jį paaiškinti.

Babelio bokštas
Pavadinimas: Babelio bokštas
Autorius: A. Dobrovits, L. Kákosy, G. Komoróczy
Vertėjas: Vitas Agurkis
Leidimo metai: 1998
Puslapių skaičius: 528
ISBN: 9986-09-177-2
Leidyklos kaina: 0.00 EUR

Šios knygos autoriai pateikia Artimųjų Rytų tautų – ir seniai žinomų, ir užmirštų, XX amžiuje iš naujo atrastų – mitų ir legendų, atskleidžia jų ryšį su Senuoju Testamentu. Biblijai skirta kone du trečdaliai šios knygos. Knygos tekstai – nedaug nuo šaltinių nutolę pasakojimai, lengvai suprantami įvairiausio išsilavinimo skaitytojams.

A. Dobrovits, L. Kákosy, G. Komoróczy
2.90 EUR
Regtaimas
Pavadinimas: Regtaimas
Autorius: Edgar Lawrence Doctorow
Vertėjas: Vytautas Petrukaitis
Leidimo metai: 1998
Puslapių skaičius: 256
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-188-8
Leidyklos kaina: 1.16 EUR

Tai labai savitos formos romanas, piešiantis kaleidoskopišką šio šimtmečio pradžios Amerikos gyvenimą.

Edgar Lawrence Doctorow
1.16 EUR
Gintaro šmėkla
Pavadinimas: Gintaro šmėkla
Autorius: Andrejus Pržezdomskis
Vertėjas: Antanas Kinčius
Leidimo metai: 2000
Puslapių skaičius: 327
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-217-5
Leidyklos kaina: 1.74 EUR

Apie Gintaro kambarį parašyta dešimtys knygų ir tūkstančiai straipsnių. Ko gero, nė viena žmonijos prarasta kultūrinė vertybė per pastarąjį pusšimtį metų nebuvo taip dažnai minima. Šioje dokumentinėje apysakoje, pagrįstoje tikrais įvykiais ir faktais, liudytojų pasakojimais, autorius bando atkurti įvykius, susijusius su dingusio Gintaro kambario paieška Kaliningrado srityje.

Andrejus Pržezdomskis
1.88 EUR
Ratai
Pavadinimas: Ratai
Autorius: Arthur Hailey
Vertėjas: Vytautas Petrukaitis
Leidimo metai: 1997
Puslapių skaičius: 534
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-164-0
Leidyklos kaina: 1.74 EUR

Šiame romane autorius aprašo „General Motors“ korporacijos, gaminančios automobilius, konstruktorių, inžinierių kasdienybę. Su autoriui būdinga siužetinių linijų gausa ir intrigomis vaizduojami romano herojų tarpusavio santykiai ir jausmai.

Arthur Hailey
1.88 EUR
Lokvudų bendrovė
Pavadinimas: Lokvudų bendrovė
Autorius: Džonas O‘Hara
Vertėjas: Valentina Churginaitė
Leidimo metai: 1994
Puslapių skaičius: 413
ISBN: 9989-09-020-2
Leidyklos kaina: 1.16 EUR

Šiame romane pavaizduota Amerikos provincijos miestelių kasdienybė, žmonių, neprisitaikančių prie aplinkos, likimai... Kiti šio rašytojo romanai: „Susitikimai Samaroje“, „Baterfildo 8“, „Šiaurės Frederiko 10“.

Džonas O‘Hara
1.16 EUR