Prekių krepšelis ()
FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA
Prekių krepšelis
Prekių krepšelis

Prekių krepšelis tuščias

SPRENDIMO GALIOS KRITIKA
Pavadinimas: SPRENDIMO GALIOS KRITIKA
Autorius: I. Kantas
Vertėjas: R.Plečkaitis
Leidimo metai: 2019
Puslapių skaičius: 504
ISBN: 9789986094968
Leidyklos kaina: 10.00 EUR


Du traktatai apie analitinę psichologiją. Apie pasąmonės psichologiją. Santykis tarp Aš ir pasąmonės
Pavadinimas: Du traktatai apie analitinę psichologiją. Apie pasąmonės psichologiją. Santykis tarp Aš ir pasąmonės
Autorius: C.G.JUNG
Vertėjas: Kęstutis Chromanskis
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 308
ISBN: 9789986094357
Leidyklos kaina: 10.14 EUR

Knygoje spausdinami pirmą kartą į lietuvių kalbą išversti du Jungo veikalai, skirti išsamiai žmogaus psichikos (psychės) analizei. Pasitelkęs psichoanalizėje vartojamas sąvokas (archetipas, savastis, perkėlimas, išstūmimas, šešėlis, kaukė, animus, anima, individualizacija, infliacija, kompensacija, ir kt.) autorius leidžiasi į psichikos gelmes, kad atsiskleistų žmogaus sąmonės ir pasąmonės prigimtį, jų funkcionavimo mechanizmą, tarpusavio sąveiką, nuo kurios ir priklauso žmogaus psichikos būsena.

Grynojo proto kritika
Pavadinimas: Grynojo proto kritika
Autorius: I. Kantas
Vertėjas: R. Plečkaitis
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 744
ISBN: 9789986094395
Leidyklos kaina: 17.38 EUR

I. Kanto veikale dėstoma filosofinė teorija, turėjusi didelę reikšmę visos filosofijos raidai. Tiriamos pažinimo problemos, formuluojamas transcendentalinis metodas, intelekto ir proto, patyrimo ir kitos koncepcijos, atskleidžiamas prieštaringas žmogiškojo pažinimo pobūdis. Skiriama mokslo darbuotojams, tiriantiems dialektikos istoriją, pažinimo problemas.

I. Kantas
16.50 EUR
Tautų turtas. I tomas
Pavadinimas: Tautų turtas. I tomas
Autorius: Adam Smith
Vertėjas: Jonas Čičinskas
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 512
ISBN: 978-9986-09-443-2
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

Pirmajame XVIII a. anglų filosofo moralisto ir ekonomisto A. Smitho klasikinio politinės ekonomijos veikalo, sutrumpintai vadinamo „Tautų turtas“, tome spausdinamos pirmosios trys knygos. Jose dėstoma vertės ir jos pasiskirstymo visuomenėje teorija, parodoma darbo pasidalijimo, kapitalo kaupimo reikšmė, rinkos formavimosi mechanizmas, pinigų paskirtis, analizuojama natūrali tautų ekonominės gerovės plėtra.

Pakartotiną knygos leidimą parėmė Vadovų klubų tinklo nariai.

Adam Smith
10.00 EUR
Tautų turtas. II tomas
Pavadinimas: Tautų turtas. II tomas
Autorius: Adam Smith
Vertėjas: Jonas Čičinskas
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 636
ISBN: 978-9986-09-444-9
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

Antrajame XVIII a. anglų filosofo moralisto ir ekonomisto A. Smitho klasikinio politinės ekonomijos veikalo, sutrumpintai vadinamo „Tautų turtas“, tome spausdinamos IV ir V knygos. IV knygoje išsamiai analizuojamos dvi tuo metu susiklosčiusios ekonominių pažiūrų sistemos –  merkantilizmas ir fiziokratizmas. V knygoje aptariamos valdovo arba valstybės išlaidos gynybai, teisingumo vykdymui, švietimui ir kt., pagrindiniai valstybės pajamų šaltiniai, įvairūs mokesčiai, skolinimosi politika.

Knygos leidybą parėmė Vadovų klubų tinklo nariai.
 

Adam Smith
10.00 EUR
Psichologiniai tipai
Pavadinimas: Psichologiniai tipai
Autorius: C. G. Jung
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 624
ISBN: 9789986094487
Leidyklos kaina: 13.03 EUR

Tipas yra rūšies arba visuotinybės pobūdį charakteringai perteikiantis pavyzdys arba modelis. Siauresne šio veikalo prasme tipas yra būdingas vienos daugeliu individualių pavidalų pasitaikančios bendros nuostatos modelis. Iš daugybės pasitaikančių ir galimų nuostatų šiame tyrime aš išskiriu keturias, būtent tas, kurios daugiausia orientuojasi pagal keturias pagrindines psichologines funkcijas, taigi pagal mąstymą, jausmą, intuiciją ir pojūtį. Jei tokia nuostata yra įprastinė ir todėl individo charakteriui įspaudžia tam tikrą žymę, aš kalbu apie psichologinį tipą. Šiuos pagrindinėmis funkcijomis pagrįstus tipus, kuriuos galima vadinti mąstančiuoju, jausminiu, intuityviuoju ir pojūtiniu , pagal pagrindinės funkcijos kokybę galima suskirstyti į dvi klases: racionaliuosius ir iracionaliuosius. Prie pirmųjų priklauso mąstantysis ir jausminis tipai, prie antrųjų – intuityvusis ir pojūtinis tipai. Pagal vyraujantį libido judėjimą, būtent introversiją ir ekstraversiją, tipus taip pat galima suskirstyti į dvi klases. Visi pagrindiniai tipai gali priklausyti tiek vienai, tiek kitai klasei atsižvelgiant į tai, ar vyraujanti jų nuostata yra labiau introvertinė, ar ekstravertinė.

                                                                        Carl Gustav Jung

C. G. Jung
11.50 EUR
 VALSTYBĖ
Pavadinimas: VALSTYBĖ
Autorius: Platonas
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 461
ISBN: 9789986094500
Leidyklos kaina: 9.27 EUR

„Valstybė“ – didžiausias ir reikšmingiausias Platono dialogas. Čia dėstoma ne tik antikinė valstybės teorija, bet ir savitas pažinimo mokslas, pagrįstas Platono skelbta idėjų teorija.

Platonas
9.30 EUR
Praktinio proto kritika
Pavadinimas: Praktinio proto kritika
Autorius: I. Kantas
Vertėjas: R.Plečkaitis
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 272
ISBN: 9789986094586
Leidyklos kaina: 9.30 EUR

Immanuel Kant. Praktinio proto kritika. Antra pataisyta laida. Romano Plečkaičio baigiamasis straipsnis, asmenvardžių ir dalykų rodyklės.

Tai antroji iš trijų „Kritikų“, kuriose išdėstyta visa Kanto filosofijos sistema. Remdamasis „Grynojo proto kritikoje“ suformuluotais principais Kantas sukūrė moralės teoriją, kurią pateikė „Praktinio proto kritikoje“. Šiame veikale aptariama praktinio, t. y. žmogaus elgesį reguliuojančio, proto struktūra, jo pagrindiniai teiginiai ir prieštaros, pateikiama gėrio samprata, pagrindžiamas valios autonomijos principas, akcentuojamas dorovės normų grynumas. Pagrindinis, visuotinis dorovės dėsnis formuluojamas kaip kategorinis imperatyvas, reikalaujantis visada elgtis taip, kad tavo elgesio taisyklė galėtų tapti visų elgesio taisykle.

Filosofijos traktatų rinktinė
Pavadinimas: Filosofijos traktatų rinktinė
Autorius: Tomas Akvinietis
Vertėjas: R.Plečkaitis
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 364
ISBN: 9789986093909
Leidyklos kaina: 9.00 EUR

Rinktinėje pirmą kartą lietuvių kalba spausdinami viduramžių scholastinės filosofijos klasiko Tomo Akviniečio (1225–1274) reikš-
mingiausi filosofiniai traktatai: „Apie esinį ir esmę“, „Apie pasaulio amžinumą“, „Apie valdžią“, „Apie ateities spëjimą“, „Apie angelus, arba apie atskirtąsias substancijas“, „Apie pirkimą ir pardavimą kreditan“ ir ištrauka iš „Teologijos santraukos“. Šie veikalai labai paveikė viduramžių filosofijos, etikos, politinės ir ekonominės minties sklaidą bei pasiūlė įtikinamus argumentus naujoviškai pagrįsti krikščioniškąją pasaulėžiūrą. Jie kėlė ir iki šiolei kelia amžinas diskusijas naujųjų amžių ir modernioje filosofijoje, žavi savo skaidria logiška mintimi ir imlia žodine išraiška. Remdamasis Aristoteliu Tomas pagilino aristoteliškąją metafiziką, naujomis idëjomis praturtino substancijos teoriją.

Archetipai
Pavadinimas: Archetipai
Autorius: C.G.Jung
Vertėjas: A.Merkevičiūtė
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 380
ISBN: 9789986094609
Leidyklos kaina: 12.00 EUR

Šioje knygoje spausdinami C. G. Jungo straipsniai apie įvairių archetipų apraiškas ir prasmes. Archetipas – viena pagrindinių Jungo sukurtos analitinės psichologijos sąvokų; pasak jo, tai įgimtas struktūrinis psichikos komponentas, pagrįstas istorine žmonijos patirtimi. Kolektyvinėje pasąmonėje (jos sąvoka knygoje taip pat išsamiai aptariama) glūdintys archetipai, bendri visiems žmonėms, daro didžiulę įtaką asmenybės formavimuisi, lemia jos pasaulio suvokimą, sėkmingą ar nesėkmingą prisitaikymą, gebėjimą save realizuoti, elgesį visuomenėje.

C.G.Jung
12.00 EUR
POKALBIAI APIE SEKSĄ
Pavadinimas: POKALBIAI APIE SEKSĄ
Autorius: Viktoras Šapurovas ir Daiva Ausėnaitė
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 248
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094623
Leidyklos kaina: 5.50 EUR

Seksas kaip baltas siūlas eina per visus žmonių santykius, jis nėra nuo jų atskirtas, todėl bet kokiai psichologinei problemai iškilus visada atsiranda stipriau ar silpniau išreikštas seksualinis komponentas. Būtent šiuos seksualinius komponentus ir aptaria knygos autoriai gydytojas, seksologas Viktoras Šapurovas ir sveikatos žurnalistė Daiva Ausėnaitė: seksualinis švietimas, seksualinio identiteto paieškos, pirmieji lytiniai santykiai, neištikimybė, skyrybos, seksas už pinigus, konfliktai dėl pinigų, sprendimas susilaukti vaikų, senjorų seksas ir nuo Kristaus laikų su savimi žmonijos tampomas kaltės jausmas.  

Ši knyga – tai Viktoro Šapurovo ir Daivos Ausėnaitės pokalbiai apie seksą. 17-a pokalbių prie kavos puodelio virto 17-a knygos skyrių. Kartais interviu, kartais ramaus pokalbio, kartais diskusijos ir net ginčo forma išdėstyti knygos skyriai patrauks įvairaus amžiaus skaitytoją. „Pokalbiai apie seksą“ kviečia pasikalbėti apie svarbiausią žmonių gyvenimo aspektą - seksą.

Viktoras Šapurovas ir Daiva Ausėnaitė
5.50 EUR
DAIKTAS IR MENAS
Pavadinimas: DAIKTAS IR MENAS
Autorius: Arvydas Šliogeris
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 228
ISBN: 9789986094746
Leidyklos kaina: 9.40 EUR

„Daiktas ir menas“ – viena pirmųjų iškilaus Lietuvos filosofo A. Šliogerio knygų, parašyta su dar jaunatvišku įkvėpimu, lengvu eseistiniu stiliumi, puikiai derančiu su skaidriu autoriaus mąstymu, paradoksaliomis, netikėtomis, intriguojančiomis filosofinių pažinimo ir meno problemų interpretacijomis.

Ši knyga žaižaruoja išmintingomis filosofinėmis įžvalgomis, aforistiškai suformuluotais teiginiais, išradingomis metaforomis. Pats autorius yra prisipažinęs, kad „Daiktas ir menas“ – mylimiausia jo knyga.

Knygoje dėstomi įtaigūs filosofiniai apmąstymai apie meno kūrinio daiktiškąją būtį savyje ir sau, kuri atsiskleidžia teorinės žiūros situacijoje. Teorinę žiūrą autorius supranta kaip tokį ypatingą žmogaus požiūrį į patį daiktą, kai jis išlukštenamas iš visų jo praktinių funkcijų, prasmių, santykių su kitais daiktais stichijos. Tada daiktas atsiskleidžia kaip išskirtinis esinys, transcendentinis visų santykių, visų daikto žmogiškųjų prasmių atžvilgiu, ir teorinės žiūros subjektui atsiveria tikroji daikto būtis savyje ir sau. Kartu atsiveria ir daikto grožis, kuris, autoriaus nuomone, tapatus daikto būčiai: būtis visų pirma reiškiasi per grožį, o grožis – per būtį. Grožį autorius skiria nuo gražumo, kuris esąs paviršinis veiksnys, galintis tik atkreipti dėmesį į daikto išskirtinumą.

Arvydas Šliogeris
9.40 EUR
Rytų filosofija: didieji mąstytojai ir išminčiai nuo senovės iki šių laikų ( reta knyga grąžinta iš knygyno)
Pavadinimas: Rytų filosofija: didieji mąstytojai ir išminčiai nuo senovės iki šių laikų ( reta knyga grąžinta iš knygyno)
Autorius: Kevin Burns
Vertėjas: Zigmas Ardickas, Vytis Silius
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 256
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-386-2
Leidyklos kaina: 6.08 EUR

Absurdiška būti išmintingam tarp kvailių ir kvailam tarp išmintingų: su kiekvienu reikia kalbėti jo kalba... Tarnaudamas žmonių ydoms patinki jiems labiau negu skatindamas jų dorybes. ...Tiesa yra pavojingiausias iš visų žmogaus turimų ginklų, todėl juo naudotis reikia labai atsargiai. Jau daugelį metų aš niekada nesakau to, ką manau, ir niekada nemanau to, ką sakau, o jeigu kartais pasitaiko pasakyti tiesą, paslepiu ją tarp tokios daugybės melų, kad būna sunku ją surasti, – prisipažįsta romano herojus Makiavelis.

VAKARŲ SAULĖLYDIS
Pavadinimas: VAKARŲ SAULĖLYDIS
Autorius: Oswald Spengler
Vertėjas: Alfonsas Tekorius
Leidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 660
ISBN: 9789986094913
Leidyklos kaina: 16.00 EUR

 

Pastaraisiais dešimtmečiais radikaliai keičiantis mus supančiam pasauliui ir įvairiose planetos dalyse įsižiebiant seniems bei atsirandant vis naujiems neišspręstiems civilizacinės prigimties iššūkiams ir konfliktams regimas naujas galingas Spenglerio idėjų įtakotų civilizacijos studijų atgimimas. Nedaug nusižengdami tiesai galime teigti, kad šiandien gyvename ypatingo civilizacinių problemų aktualėjimo, o kartu ir jų tyrinėjimų aukso amžiuje. Galingas civilizacinių studijų proveržis tiesiogiai susijęs su naujomis dabartinio į metacivilizacinę raidos pakopą žengiančio pasaulio raidoje išryškėjusiomis geopolitinėmis slinktimis, tūkstantmečiais gyvavusių civilizacinių erdvių atgimimu ir su tuo tiesiogiai susijusiais politiniais, socialiniais bei kultūriniais virsmais.

Šių procesų apmąstymas pastaraisiais dešimtmečiais iššaukė daug istoriosofinių leitmotyvų kupinų diskusijų apie „istorijos pabaigą“, „neišvengiamus civilizacijų konfliktus“, „Vakarų civilizacijos viešpatavimo eros pabaigą“, „prasidėjusį Rytų civilizacijų įsigalėjimo amžių“, „pasaulinės ekonominės, politinės ir kultūrinės sistemos centro sugrįžimą į savąją vietą Azijoje“ ir pan. Skirtingų ideologijų susidūrimas nuožmiuose karuose, naujų tautinių ir daugiakultūrinių valstybių užgimimas, kolonializmo sistemos žlugimas ir naujų krizių židinių atsiradimas rodo, kad ankstesniame XX a. vyravoideologiniai prieštaravimai, o dabar pasauliui žengiant į naują metacivilizacinę informacinių technologijų viešpatavimo epochą įpirmą eilę tautų ir valstybių tarpusavio santykiuose iškyla civilizacinių kodų ir etninių saviidentifikacijų skirtumai, nacionalizmo ir izoliacionizmo blykstelėjimai. Mesdami iššūkius galingoms globalizacijos tendencijoms, jie formuoja naujas geopolitinių galių santykių konfigūracijas, kur vis didesnę svarbą įgauna Spenglerio išryškinti civilizaciniai ir su nacionaliniais interesais susiję ekonominiai bei kultūriniai veiksniai.

Oswald Spengler
16.00 EUR
Antropologija pragmatiniu požiūriu
Pavadinimas: Antropologija pragmatiniu požiūriu
Autorius: Immanuel Kant
Vertėjas: Romanas Plečkaitis, Ramutė Rybelienė
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 307
ISBN: 978-9986-09-404-3
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

Šiame veikale Kantas, vadindamas savo antropologiją pragmatine, skiria ją nuo „fiziologinės antropologijos“, tiriančios tai, kuo „žmogų padaro gamta“. Pragmatinės antropologijos objektas – tai, kuo žmogus, kaip laisvai veikianti būtybė, „pats save padaro“, ji sutelkia dėmesį į tas žmogaus savybes, kurios daugiau ar mažiau priklauso nuo jo valios. Kantas analizuoja žmogaus gebėjimą pažinti pasaulį ir patį save, aptaria žmonių charakterių ypatybes, jų polinkius, juos valdančias aistras ir afektus, gvildena, kas žmogui kliudo arba padeda realizuoti jo, kaip protingos būtybės, esmę. Teorinius samprotavimus jis papildo daugybe pavyzdžių ir praktinių patarimų.

Naujasis organonas
Pavadinimas: Naujasis organonas
Autorius: Francis Bacon
Vertėjas: Romanas Plečkaitis
Leidimo metai: 2004
Puslapių skaičius: 320
ISBN: 9986-09-277-9
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

„Naujasis organonas“ (1620) – ne tik vienas reikšmingiausių Francio Bacono (1561–1626), bet ir Renesanso epochos filosofijos veikalų, novatoriškai kėlusių naujo mąstymo metodo reikalingumą. Veikale siūloma sukurti tokį pasaulio pažinimo įrankį – organoną, – kuris indukciniu tyrimu esą geriausiai apvalo žmogaus protą nuo apnašų – įvairių suklydimų ir deformacijų, virtusių stabais.

Francis Bacon
10.00 EUR
Kūrybinė evoliucija
Pavadinimas: Kūrybinė evoliucija
Autorius: Henri Bergson
Vertėjas: Petras Račius
Leidimo metai: 2004
Puslapių skaičius: 444
ISBN: 9986-09-272-8
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

„Kūrybinė evoliucija“ (1907) – vienas iš svarbiausių žymaus prancūzų filosofo Henri Bergsono (1859–1941) veikalų. Jame autorius analizuoja gyvosios gamtos evoliuciją, kritikuoja klasikinės filosofijos mechanistines bei pozityvistines nuostatas ir formuluoja savitą požiūrį į gamtos pasaulį, apskritai į tikrovę, jos pažinimą ir metafizines problemas, operuodamas originaliomis (gyvybės polėkio, trukmės) sąvokomis.

Henri Bergson
10.00 EUR
 Raidos psichologija: Integruotas požiūris
Pavadinimas: Raidos psichologija: Integruotas požiūris
Autorius: Rita Žukauskienė
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 680
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-430-2
Leidyklos kaina: 11.01 EUR

Šioje knygoje aptariama visa žmogaus raida – nuo gyvybės užsimezgimo iki gyvenimo pabaigos, atskiras raidos sritis (fizinę, pažintinę ir psichosocialinę) integruojant į vieną tarpusavyje susietą visumą. Tradiciškai raidos psichologija apima prenatalinės raidos, kūdikystės, vaikystės ir paauglystės amžių, tačiau šioje knygoje raidos analizė tęsiama aptariant jaunystės, suaugusio amžiaus ir senatvės laikotarpiais vykstančius pokyčius. Ji parengta remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, bet nepamirštami ir klasikiniais tapę ankstesnių metų atradimai bei teoriniai požiūriai į žmogaus raidą. Teorinės žinios paremiamos pavyzdžiais, padedančiais rasti tinkamiausius mokymo ir auklėjimo metodus ar įveikti kasdieniame gyvenime kylančius sunkumus tiek auklėjant, auginant vaikus, tiek įveikiant amžiaus krizes, tiek susiduriant su atskiriems amžiaus tarpsniams būdingais sunkumais ar iššūkiais.

Taigi ši knyga skirta tiek studijuojantiems žmogaus raidą, tiek praktikams, dirbantiems su įvairaus amžiaus žmonėmis, tiek tėvams bei visiems, siekiantiems geriau suprasti mūsų ar mūsų artimų žmonių gyvenimo pokyčius.


 

Gyvenimo mokslas
Pavadinimas: Gyvenimo mokslas
Autorius: Alfred Adler
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 256
ISBN: 978-9986-09-421-0
Leidyklos kaina: 8.11 EUR

 

Knygoje spausdinami du populiarūs austrų psichologo A. Adlerio veikalai: „Gyvenimo mokslas“ ir „Homoseksualumo problema“. Pirmajame remiantis individualiosios psichologijos mokyklos principais aiškinama, kaip formuojasi menkavertiškumo kompleksas ir kokiais būdais žmogus mėgina jį kompensuoti. Antrajame veikale autorius aiškina žmogaus homoseksualumo kaip seksualinio iškrypimo prigimtį ir jo terapiją.

Alfred Adler
8.11 EUR
Aspergerio sindromas. Išsamus vadovas.
Pavadinimas: Aspergerio sindromas. Išsamus vadovas.
Autorius: Tony Attwood
Vertėjas: Živilė Aleškaitienė
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 424
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978 9986 09 446 3
Leidyklos kaina: 10.14 EUR

Knygoje detaliai nagrinėjamas gerai funkcionuojantis autistinis raidos sutrikimas – Aspergerio sindromas (AS). Aptariami jo požymiai, diagnostikos būdai, sunkumai, kylantys jį turintiems asmenims įvairiais gyvenimo tarpsniais. Pateikiamos terapijos, kurias gali taikyti ne tik specialistai (pedagogai ar psichologai), bet ir AS turinčių žmonių artimieji.

Knygoje skelbiamas optimistinis požiūris: AS – ne tiek sutrikimas, kiek kitoks pasaulio suvokimo būdas, kurio nebūtina „gydyti“, bet reikia suprasti ir toleruoti.

PROFESORIUS EUGENIJUS MEŠKAUSKAS
Pavadinimas: PROFESORIUS EUGENIJUS MEŠKAUSKAS
Autorius: Česlovas Kalenda
Leidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 136
ISBN: 9789986094869
Leidyklos kaina: 3.50 EUR

Be E. Meškausko asmenybės neįsivaizduojamas nei pokarinis Vilniaus universitetas, nei pokarinė Lietuvos filosofija, nei apskritai jos intelektualinis gyvenimas. Daugeliu atžvilgių jis buvo šviesus autoritetas, pakankamai pripažintas gana skirtingos galvosenos ir laikysenos studentų, inteligentų, o sukąstais dantimis net ir valdžios žmonių. Tai buvo fenomenas, susijęs su daugelio žmonių gyvenimais, o kartu juos modifikavęs, harmonizavęs ir gynęs. Vieni jų jau mirę, bet yra ir gyvų, kurie tai galėtų geriau paliudyti. Tada jo reikėjo daug kam.

Krescencijus Antanas Stoškus

Būti filosofu – reiškia regėti pasaulį aiškiai ir paprastai, be jokių gudravimų ir iliuzijų. Man atrodo, kad Eugenijus Meškauskas filosofiją įsivaizdavo kaip tik taip. Bent jau aš esu už tokią filosofiją ir manau, kad tokį požiūrį perėmiau iš jo. Todėl ir laikau jį savo mokytoju. O tokia paprasta, aiški, konkreti, reginti filosofija gali atsirasti tik sokratiško dialogo stichijoje, kurioje Eugenijus Meškauskas jautėsi kaip namie. Tokia filosofija be gailesčio griauna visus ideologinius stabus, salsvą filologinį neapibrėžtumą, vergavimą mirusiai raidei, mumifikuotą akademinį rigorizmą ir spekuliatyvius kliedesius.

Arvydas Šliogeris

Turime pasiekti to laiko, jo žmonių, ypač kūrėjų, vertinimo ramybę, kalbą, kalbėjimą, be keiksmų, be pasipiktinimo, šauktukų, be kovos šūkių, bet ir be perdėtų pagarbinimų, suteikti garbę žmonėms, to vertiems. Garbę, o ne pagarbinimą. Ramus vertinimas saugo vertinamo asmens orumą, leidžia suvokti, kad tai, ką šiandien laikome laisvai ar beveik laisvai pasirinktais kompromisais, net klaidomis, ano laiko reglamentacijose atrodė visai kitaip.

Viktorija Daujotytė

Atsiminimai, vizijos, apmąstymai
Pavadinimas: Atsiminimai, vizijos, apmąstymai
Autorius: Carl Gustav Jung
Vertėjas: Kęstutis Choromanskis
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 527
ISBN: 978-9986-09-405-0
Leidyklos kaina: 10.86 EUR

„Ir mūsų siela, ir kūnas sudaryti iš atskirų elementų, kurie egzistavo dar mūsų protėviuose. Tai, kas, ‚nauja‘ individualioje sieloje, tėra be galo įvairi senųjų sudedamųjų elementų rekombinacija. Todėl ir kūnas, ir siela pasižymi istoriniu charakteriu ir neranda sau tinkamos vietos jokiuose naujuose, tik ką atsiradusiuose dalykuose. Kitaip tariant, mūsų paveldėti bruožai ne visai jaukiai jaučiasi tokiose situacijose. Mes dar toli gražu neatsikratėme viduramžių, antikos ir primityvumo... Tačiau išsiveržę iš savo praeities, paprastai ją sunaikiname... Kaip tik šis ryšio su praeitimi praradimas, neturėjimas savo šaknų... sukėlė tokį skubėjimą, kad gyvenama daugiau ateitimi ir jos chimeriškais auksinio amžiaus pažadais negu dabartimi, kurios mūsų genetinis pagrindas dar nespėjo pasivyti...

Gyvename ne tuo, ką turime, o tuo, kas mums žadama ne šiandienos šviesoje, o ateities tamsoje...“

 C. G. Jung

Transcendencijos tyla: pamatiniai filosofijos klausimai
Pavadinimas: Transcendencijos tyla: pamatiniai filosofijos klausimai
Autorius: Arvydas Šliogeris
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 639
ISBN: 978-9986-09-403-6
Leidyklos kaina: 10.72 EUR

Knygoje dėstomas savitas požiūris į esminius filosofijos klausimus, įvairiais, pirmiausia transcendencijos suvokimo, aspektais subtiliai nagrinėjamos būties, pažinimo, metafizikos likimo, žmogaus egzistencinės situacijos, tiesos, laisvės ir kitų filosofijos problemų sampratos. Šių problemų horizonte nuolat paliečiama transcendencijos tema ir įvairios jos variacijos. Apžvelgdamas Vakarų filosofijos raidos kelią, autorius konstatuoja metafizikos krizę, nulemtą transcendencijos praradimo, ir mėgina formuoti naujosios metafizikos, pagrįstos transcendencijos mąstymu, kontūrus. Knygoje gausu įtaigių minčių, originalių, paradoksalių, aforistiškai formuluojamų išvadų. Tai labai savitas, turiningas ir patrauklus egzistencinės filosofijos veikalas.

Pasaulis kaip valia ir vaizdinys
Pavadinimas: Pasaulis kaip valia ir vaizdinys
Autorius: A. Schopenhauer
Vertėjas: A. Šliogeris
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 752
ISBN: 9789986094265
Leidyklos kaina: 17.38 EUR

 

Savo pagrindiniame veikale vokiečių filosofas Arthuras Schopenhaueris

(1788–1860) kritiškai apmąsto savo meto Europos filosofiją.

Pirmoje knygoje pasaulio kaip vaizdinio pažinimas aiškinamas remiantis

pakankamo pagrindo dėsniu, t.y. kiekvieną vaizdinį siejant su kitu

pirminiu vaizdiniu. Antroje knygoje aiškinamas pasaulis kaip valia

keliant būties esmės, daikto savaime klausimus. Trečioje ir ketvirtoje

knygose svarstoma, kaip įveikti destruktyvų valios spaudimą. Autorius

jam priešpriešina meną, atjautą ir rezignaciją. Priede kritiškai

analizuojama Kanto filosofija.

Politika
Pavadinimas: Politika
Autorius: Aristotelis
Vertėjas: Mindaugas Strockis
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 403
ISBN: 978-9986-09-366-4
Leidyklos kaina: 10.72 EUR

Senovės graikų filosofo Aristotelio (384–322 m. pr. Kr.) „Politika“ – pats svarbiausias politikos mokslo veikalas visoje antikos epochoje, padaręs didžiulę įtaką vėlesnių epochų politikos mokslui. Veikalą sudaro aštuonios knygos, kuriose aptariamos penkios temos: ekonomika, geriausias valdymo būdas, bendroji polio teorija, realiai egzistavusių valstybių tipai ir ideali valstybė.

Aristotelis
10.50 EUR
Antroji lytis
Pavadinimas: Antroji lytis
Autorius: Simone de Beauvoir
Vertėjas: Diana Bučiūtė, Violeta Tauragienė
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 856
ISBN: 978-9986-09-376-3
Leidyklos kaina: 13.61 EUR

Žymi XX a. prancūzų rašytoja ir filosofė Simone de Beauvoir (1908–1986) šiame fundamentaliame veikale analizuoja dramatišką moters kovą už savo teises ir vietą pasaulyje. Ištisi puslapiai skirti filosofiniams moteriškumo, meilės, santuokos, savo padėties santykiuose su vyrais, šeimoje apmąstymams. Skaitytoją patraukia įtaigūs, išmintingi, aforistiškai formuluojami moteriškumo esmę nusakantys teiginiai (pvz., „Moterimi negimstama – moterimi tampama“, „Moteris yra prakilni tikrovė, nes vyras ją mato tokią, koks pats nesiryžta būti“ ir pan.)

Tai viena žymiausių pasaulyje knygų apie moterį – visuotinai pripažinta feminizmo biblija.

Simone de Beauvoir
13.61 EUR
Sociologija ir kultūros filosofija
Pavadinimas: Sociologija ir kultūros filosofija
Autorius: Georg Simmel
Vertėjas: Albinas Lozuraitis
Sudarytojas: Zenonas Norkus
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 608
ISBN: 978-9986-09-325-1
Leidyklos kaina: 8.98 EUR

 

Knygoje spausdinami pagrindiniai žymaus vokiečių sociologo ir filosofo darbai, atspindintys šio autoriaus kūrybos tematikos diapazoną, savitą požiūrį į įvairias visuomenės kasdienio gyvenimo ir veiklos sritis. Rinktinę sudaro dvi dalys: pirmojoje spausdinamos didžiausio ir reikšmingiausio G. Simmelio veikalo „Formalioji sociologija“ ištraukos, o antrojoje – studijos ir straipsniai įvairiomis kultūros filosofijos ir su ja susijusiomis moderniosios visuomenės gyvenimo temomis. Čia svarstomi tokie klausimai kaip individo laisvė, gyvenimo stilius („Pinigų filosofija“), didmiesčių gyvenimo dvasia, moters kultūra, mados filosofija, šiuolaikinės kultūros konfliktai ir krizė, etikos, religijos problemos ir kt.

Rinktinėje spausdinamas išsamus sudarytojo straipsnis  apie G. Simmelio gyvenimą ir jo filosofiją, koncepciją ir mokslinę veiklą.

Bendravimo psichologija
Pavadinimas: Bendravimo psichologija
Autorius: Rimantas Želvys
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 168
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-341-1
Leidyklos kaina: 2.61 EUR

Ši knyga – viena pirmųjų šios srities psichologų dovana Lietuvos moksleiviams. Joje pateikta sisteminė psichologijos žinių apžvalga. Autorius atsižvelgia į tiesioginio adresato  – paauglių ir jaunuolių – poreikius bei amžiaus psichologinius ypatumus.

R. Želvys remiasi šiuolaikiniais socialinės psichologijos autoriais ir duomenimis, nagrinėja svarbiausius bendravimo proceso dėsningumus. Tekstas suprantamas, knygą lengva skaityti, iš jos nesunku mokytis. Knygos pabaigoje pateikiamas rekomenduojamos literatūros sąrašas, leidžiantis moksleiviams išsamiau susipažinti su rūpimais klausimais.

Rimantas Želvys
2.61 EUR
Vaizduotė ir jausmai
Pavadinimas: Vaizduotė ir jausmai
Autorius: Nils Magnar Grendstad
Vertėjas: Vitalija Lepeškienė
Leidimo metai: 1999
Puslapių skaičius: 96
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-192-6
Leidyklos kaina: 1.74 EUR

Vaizduotėje viskas galima, – tvirtina šios knygos autorius, žinomas norvegų pedagogas ir psichologas. „Medicinos kursuose aš pateikiau užduotį, kad gydytojai vaizduotėje mediciniškai ištirtų lovoje gulintį ŽIV užsikrėtusį žmogų. Jie anksčiau nebuvo turėję tokio ligonio. Po šios vaizduotės užduoties daugelis pasakojo, koks pamokantis buvo šis patyrimas tolesniam jų darbui“. Vaizduotėje galima pasirengti konkrečiai situacijai, kuri gali pasitaikyti ateityje, pavyzdžiui, kai norima kontroliuoti savo santykius su kolegomis, kaimynais ar šeimos nariais, geriau atlikti muzikos kūrinį ar pasirodyti sporto varžybose. Kaip tai padaryti, sužinosite perskaitę šią knygą.

Nils Magnar Grendstad
1.88 EUR
Žmogaus miestas
Pavadinimas: Žmogaus miestas
Autorius: Pierre Manent
Vertėjas: Petras Račius
Leidimo metai: 2005
Puslapių skaičius: 292
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-299-X
Leidyklos kaina: 3.48 EUR

Knygoje analizuojama šiuolaikinio urbanizuoto žmogaus savimonė įvairiais pjūviais – istoriniu, sociologiniu, filosofiniu ir kitais.

Pierre Manent
3.62 EUR
Apšvietos dialektika: filosofiniai fragmentai
Pavadinimas: Apšvietos dialektika: filosofiniai fragmentai
Autorius: Max Horkheimer, Theodor W. Adorno
Vertėjas: Gediminas Mikelaitis
Leidimo metai: 2006
Puslapių skaičius: 336
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-305-8
Leidyklos kaina: 3.48 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

Du garsūs XX amžiaus vokiečių filosofai knygoje aptaria Apšvietos, kaip kadaise labai paplitusios ideologinės sistemos, raidos tendencijas ir padarinius, kurie kultūrinę pažangą pavertė atžanga vėlesniais laikais. Pirmame skyriuje išdėstomi teoriniai Apšvietos sampratos pagrindai, paremti dviem tezėmis: mitas yra Apšvieta ir Apšvieta virsta mitologija. Šios tezės plėtojamos tolesniuose skyriuose aptariant mito ir Apšvietos dialektiką remiantis Homero Odisėja bei Apšvietos užbaigėjų Kanto, Sade’o ir Nietzsche’s filosofija. Skyriuje „Kultūros industrija“ parodoma Apšvietos atžanga ir jos virtimas ideologija. Knyga baigiama dialektine antropologija besiremiančiais teziniais antisemitizmo svarstymais, rodančiais apšviestosios civilizacijos grįžimą į barbarybę šiuolaikiniame gyvenime.

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno
3.62 EUR
Tikrumo pabaiga
Pavadinimas: Tikrumo pabaiga
Autorius: Ilya Prigogine
Vertėjas: Ramutė Rybelienė
Leidimo metai: 2006
Puslapių skaičius: 240
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9986-09-308-2
Leidyklos kaina: 3.48 EUR

Nobelio premijos laureatas Ilya Prigogine savo knygoje dekonstruoja deterministinį požiūrį į pasaulį. Jo įsitikinimu, gamtos dėsniai grindžiami tikimybėmis, todėl tikrumas tampa iliuzija. Tačiau tikrumo pabaiga anaiptol nėra žmogaus proto pralaimėjimo pripažinimas – ji žymi naujos gamtos dėsnių formuluotės, apibūdinančios mūsų evoliucionuojančią visatą, gimimą.

Ilya Prigogine
3.62 EUR
Raštai. X tomas
Pavadinimas: Raštai. X tomas
Autorius: Antanas Maceina
Sudarytojas: Antanas Rybelis
Leidimo metai: 2005
Puslapių skaičius: 576
ISBN: 9986-09-282-5
Leidyklos kaina: 7.24 EUR

Šiame tome spausdinami straipsniai religijos filosofijos klausimais. Juose analizuojami Dievo ir žmogaus, religijos ir mokslo, religijos ir dorovės, religijos ir kultūros santykiai, religijos vieta visuomenės gyvenime, aptariamos krikščioniškosios istoriosofijos problemos.

Antanas Maceina
7.24 EUR
Raštai. XIII tomas
Pavadinimas: Raštai. XIII tomas
Autorius: Antanas Maceina
Sudarytojas: Antanas Rybelis
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 512
ISBN: 978-9986-09-344-2
Leidyklos kaina: 7.24 EUR

Šiame filosofo A. Maceinos „Raštų“ tome spausdinami įvairiuose prieškario ir emigracinėje periodikoje skelbti filosofinės, politinės ir religinės publicistikos straipsniai. Priede pateikiami kai kurie reikšmingesni autoriaus darbai, kurie nebuvo aptikti rengiant ankstesnius jo „Raštų“ tomus.

Antanas Maceina
7.24 EUR
Raštai. XIV tomas
Pavadinimas: Raštai. XIV tomas
Autorius: Antanas Maceina
Sudarytojas: Antanas Rybelis
Leidimo metai: 2008
Puslapių skaičius: 612
ISBN: 978-9986-09-362-6
Leidyklos kaina: 8.69 EUR

Keturioliktame A. Maceinos „Raštai“ tome spausdinami paskutiniai šio žymaus filosofo tekstai, kurie buvo skelbti periodinėje prieškario ir emigracinėje lietuvių spaudoje. Tai knygų recenzijos, vieši laiškai įvairiomis visuomeninių renginių progomis, poleminiai atsakymai savo raštų kritikams, proginiai vieši laiškai savo bičiuliams, žymiems kultūros veikėjams. Kai kurie laiškai tėra tik forma, o savo apimtimi ir turiniu jie prilygsta straipsniams. Be to, čia spausdinamas išlikęs A. Maceinos dienoraštis, rašytas  tuoj pat po karo atsidūrus Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, bei emigracinėje spaudoje paskelbti šio filosofo interviu. Pabaigoje (prieduose) spausdinamas pluoštelis amžininkų atsiminimų apie A. Maceiną.

Antanas Maceina
8.69 EUR
Raštai
Pavadinimas: Raštai
Autorius: Angelas Daugirdas
Vertėjas: Romanas Plečkaitis
Leidimo metai: 2006
Puslapių skaičius: 380
ISBN: 9986-09-317-1
Leidyklos kaina: 7.24 EUR

Angelas Daugirdas (Aniol Dowgird) – Apšvietos epochos lietuvių filosofas 1818–1823 ir 1824–1832 m. Vilniaus universiteto filosofijos profesorius, o 1834–1835m. – Vilniaus dvasinės akademijos profesorius. Jo paskaitų klausėsi būsimieji lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjai. A. Daugirdas pirmasis Lietuvoje pateikė argumentuotą subjektyvizmo filosofijoje kritiką, gynė pažintinį realizmą, reiškė genetinio empirizmo, vadinamojo sveiko proto filosofijos idėjas.

„Raštai" apima vertingiausią  A. Daugirdo filosofinį palikimą. Juose spausdinami tokie traktatai: „Traktatas apie logiką, metafiziką ir moralės filosofiją“, „Žmogiškojo pažinimo tikroviškumas“, „Prigimtinių mąstymo taisyklių išdėstymo“ įvadas ir atskiri skyriai, taip pat reikšmingas rankraštinis palikimas.

Angelas Daugirdas
7.24 EUR
Raštai. Filosofijos darbai
Pavadinimas: Raštai. Filosofijos darbai
Autorius: Janas Sniadeckis
Vertėjas: Romanas Plečkaitis
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 384
ISBN: 978-9986-09-336-7
Leidyklos kaina: 7.24 EUR

Knygoje spausdinamas Apšvietos epochos Lietuvoje ir Lenkijoje įžymybės, Vilniaus universiteto rektoriaus Jano Sniadeckio filosofinis paveldas – traktatas „Apie metafiziką“, „Apie filosofiją“, „Apie matematinį mąstymą“ ir kiti, taip pat veikalas „Žmogaus intelekto filosofija“.

Janas Sniadeckis
7.24 EUR
Miegantis protas arba Serganti Lietuva
Pavadinimas: Miegantis protas arba Serganti Lietuva
Autorius: Tatjana Maceinienė
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 144
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-417-3
Leidyklos kaina: 2.90 EUR

„Mums trūksta pačių svarbiausių dalykų: žmogiškumo, kuris reiškiasi per meilę santykiuose su kitais, tiesos ir teisybės, žodžiu, mums trūksta to, kas padaro žmogų žmogumi. Todėl ir „dvasinio atgimimo“, kaip kelio į tikrąją laisvę, svarba mums nėra suprantama...
Mes niekaip negalime suprasti, kad laisvė ir kultūra yra neatsiejami dalykai ir, kas svarbiausia, kad kultūra vykdo laisvę, kurios turinys yra žmogiškumas, meilė, tiesa bei teisingumas. O tai reiškia, kad be išskirtinio dėmesio kultūrai valstybės gyvenime net kalbos negali būti apie laisvę kaip valstybės pagrindą...“
Tatjana Maceinienė

Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!
Pavadinimas: Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!
Autorius: Tatjana Maceinienė
Leidimo metai: 2007
Puslapių skaičius: 132
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-342-8
Leidyklos kaina: 4.05 EUR

Knygoje autorė konstruoja menamą pokalbį su filosofu Antanu Maceina mirties tema. Ji sumaniai formuluoja klausimus ir atsako į juos citatomis iš filosofo veikalų, laiškų, dienoraščio, atskleidžiančiomis jo mirties filosofiją.

Tatjana Maceinienė
4.05 EUR
Žmogui gera būti tik meilėje/ Antanas Maceina apie Meilę: laiškai, eilėraščiai, pasvarstymai...
Pavadinimas: Žmogui gera būti tik meilėje/ Antanas Maceina apie Meilę: laiškai, eilėraščiai, pasvarstymai...
Autorius: Tatjana Maceinienė
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 176
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-388-6
Leidyklos kaina: 3.62 EUR

Knygoje pirmą kartą spausdinami A. Maceinos jaunystės meilės laiškai savo būsimajai žmonai Julijai Tverskaitei, taip pat laiškai savo šeimos nariams bei artimiausiems bičiuliams meilės, santuokos, moterystės klausimais. Laiškus lydi knygos autorės pasvarstymai, samprotavimai, pastabos, išryškinančios A. Maceinos asmenybės bruožus gana intymiu aspektu.

Dvasios galios
Pavadinimas: Dvasios galios
Autorius: Bronius Rinkevičius
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 200
ISBN: 978-9986-09-375-6
Leidyklos kaina: 4.63 EUR

Knygoje glaustai aiškinama žmogaus sąmonės struktūra, parodoma, kaip funkcionuoja sensorinė sistema priimdama ir analizuodama aplinkos dirgiklius, jų sukeltus pojūčius, koduojamus atmintyje. Remdamasis tuo autorius imasi labai rizikingo ir problemiško uždavinio sprendimo – įrodyti ir pagrįsti vertybinę gėrio ir blogio priklausomybę nuo žmogaus psichinės struktūros funkcijų. Tuo tikslu jis aptaria psichikos ryšį su gėrio ir blogio apraiškomis, sąžine, menu, meile, religija, ideologija, tradicijomis ir papročiais bei kitomis žmogaus dvasinės veiklos sritimis.

Bronius Rinkevičius
4.63 EUR
Vergovinė valstybė
Pavadinimas: Vergovinė valstybė
Autorius: Hilaire Belloc
Vertėjas: Kęstutis Choromanskis
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 168
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-396-1
Leidyklos kaina: 4.63 EUR

Daugelis to meto politikų ir filosofų jo knygą „Vergovinė valstybė“ lygino su Tocqueville’o „Demokratija Amerikoje,“ Teggarto „Istorijos procesai“, Schumpeterio „Kapitalizmas, socializmas ir demokratija“. O pats H. Bellocas šios knygos temą apibrėžė taip: „Mūsų laisva šiuolaikinė visuomenė, kurioje gamybos priemonės priklauso mažumai, atsidūrė nestabilios pusiausvyros būklėje ir turi tendenciją siekti stabilios pusiausvyros įvedant priverstinį darbą, kad tuos, kurie nevaldo gamybos priemonių, įstatymiškai priverstų dirbti tų, kurie jas valdo, naudai.“ Tokia visuomenės būklė autoriaus žodžiais, „bus priimtina tiems, kurie sąmoningai ar nesąmoningai trokšta, kad mūsų visuomenėje būtų atkurtas skirtingas savininko ir nesavininko statusas.“

H. Bellocas nuosekliai ir motyvuotai įrodo, kad, „<> kolektyvistinės valstybės siekis, kurį sukelia kapitalizmas, veda žmones, bandančius pertvarkyti kapitalistinę visuomenę, ne prie kolektyvinės valstybės ar kažko panašaus, o prie trečio visiškai skirtingo dalyko – vergovinės valstybės“.

Hilaire Belloc
2.40 EUR