Prekių krepšelis ()
Naujienos
Prekių krepšelis
Prekių krepšelis

Prekių krepšelis tuščias

SPRENDIMO GALIOS KRITIKA
Pavadinimas: SPRENDIMO GALIOS KRITIKA
Autorius: I. Kantas
Vertėjas: R.Plečkaitis
Leidimo metai: 2019
Puslapių skaičius: 504
ISBN: 9789986094968
Leidyklos kaina: 10.00 EUR


PATS SAU NEPAŽĮSTAMAS
Pavadinimas: PATS SAU NEPAŽĮSTAMAS
Autorius: Marcelijus Martinaitis
Leidimo metai: 2019
Puslapių skaičius: 296
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094951
Leidyklos kaina: 7.50 EUR

Kūryba man turėjo kitą reikšmę: ji mane išgelbėjo po ilgo suglebimo, po jaunystės nostalgijos laikotarpio. Kai jau buvau save „užmiršęs“, kai, rodos, nieko jau iš savęs nelaukiau, netikėtai prasimušiau iš vidaus, iš kažkokios nykios užmaršties – pats sau beveik nepažįstamas. Tai man yra mįslė. Tačiau tam buvau pasiruošęs literatūriškai – beveik sąmoningai. Tik iš anksto nežinojau – kam? Paskui, rašydamas eilėraščius, atpažinau užmirštus žmones (Onulė, Kukutis, Žuvelis), baimę, tylą. Jau kažkur sakiau, kad poezija – keista atmintis, o gal kerštas, kad kartais nuslopini savyje atmintį ar išsižadi tave supusių, išauginusių, kalbėt ir jaust išmokiusių žmonių. Aš norėjau jiems padėkot...

Pažvelgęs į tą iš atminties rūkų per kūrybą išnirusią realybę, aš pradedu jausti net kažkokią prietaringą baimę: štai buvę artimieji, kaimas, tarmė pasirenka tave atstovauti jiems visuotiniame pasaulio teisme...

Marcelijus Martinaitis

Marcelijus Martinaitis
7.50 EUR
IRKOS TRAGEDIJA. SENAME DVARE.
Pavadinimas: IRKOS TRAGEDIJA. SENAME DVARE.
Autorius: Šatrijos Ragana
Leidimo metai: 2019
Puslapių skaičius: 216
ISBN: 9789986094944
Leidyklos kaina: 3.50 EUR

Tai du Šatrijos Raganos kūriniai esantys mokyklinėje programoje, todėl ypatingai aktualūs moksleiviams.

Šatrijos Ragana
3.50 EUR
VAKARŲ SAULĖLYDIS
Pavadinimas: VAKARŲ SAULĖLYDIS
Autorius: Oswald Spengler
Vertėjas: Alfonsas Tekorius
Leidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 660
ISBN: 9789986094913
Leidyklos kaina: 16.00 EUR

 

Pastaraisiais dešimtmečiais radikaliai keičiantis mus supančiam pasauliui ir įvairiose planetos dalyse įsižiebiant seniems bei atsirandant vis naujiems neišspręstiems civilizacinės prigimties iššūkiams ir konfliktams regimas naujas galingas Spenglerio idėjų įtakotų civilizacijos studijų atgimimas. Nedaug nusižengdami tiesai galime teigti, kad šiandien gyvename ypatingo civilizacinių problemų aktualėjimo, o kartu ir jų tyrinėjimų aukso amžiuje. Galingas civilizacinių studijų proveržis tiesiogiai susijęs su naujomis dabartinio į metacivilizacinę raidos pakopą žengiančio pasaulio raidoje išryškėjusiomis geopolitinėmis slinktimis, tūkstantmečiais gyvavusių civilizacinių erdvių atgimimu ir su tuo tiesiogiai susijusiais politiniais, socialiniais bei kultūriniais virsmais.

Šių procesų apmąstymas pastaraisiais dešimtmečiais iššaukė daug istoriosofinių leitmotyvų kupinų diskusijų apie „istorijos pabaigą“, „neišvengiamus civilizacijų konfliktus“, „Vakarų civilizacijos viešpatavimo eros pabaigą“, „prasidėjusį Rytų civilizacijų įsigalėjimo amžių“, „pasaulinės ekonominės, politinės ir kultūrinės sistemos centro sugrįžimą į savąją vietą Azijoje“ ir pan. Skirtingų ideologijų susidūrimas nuožmiuose karuose, naujų tautinių ir daugiakultūrinių valstybių užgimimas, kolonializmo sistemos žlugimas ir naujų krizių židinių atsiradimas rodo, kad ankstesniame XX a. vyravoideologiniai prieštaravimai, o dabar pasauliui žengiant į naują metacivilizacinę informacinių technologijų viešpatavimo epochą įpirmą eilę tautų ir valstybių tarpusavio santykiuose iškyla civilizacinių kodų ir etninių saviidentifikacijų skirtumai, nacionalizmo ir izoliacionizmo blykstelėjimai. Mesdami iššūkius galingoms globalizacijos tendencijoms, jie formuoja naujas geopolitinių galių santykių konfigūracijas, kur vis didesnę svarbą įgauna Spenglerio išryškinti civilizaciniai ir su nacionaliniais interesais susiję ekonominiai bei kultūriniai veiksniai.

Oswald Spengler
16.00 EUR
Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika 1918-1940 m.
Pavadinimas: Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika 1918-1940 m.
Autorius: Arnoldas Piročkinas
Leidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 412
ISBN: 9789986094852
Leidyklos kaina: 12.00 EUR

Knygos „Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika“ tikslas –

atskleisti ir įvertinti, kiek tai įmanoma, nedidelę Lietuvos

1918–1940 metų raidos išpjovą. Tikimasi, kad objektyvus

jos pavaizdavimas kiek ne kiek papildys darbus, kurie neigia

nuo 1940 m. birželio 15 d. penkiasdešimt metų trukusias

okupantų pastangas niekinti, smerkti ir net visiškai išbraukti

iš tautos sąmonės tą 22-ejus metus trukusį nepriklausomos

valstybės gyvenimą.

„Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika“ fiksuoja atokios

provincijos įvykius ir jų dalyvius – žemdirbius, darbininkus,

įvairius tarnautojus, dvasininkus ir švietimo darbuotojus.

Tad ši knyga tampa tam tikru paminklu, įamžinančiu jų atminimą.

PROFESORIUS EUGENIJUS MEŠKAUSKAS
Pavadinimas: PROFESORIUS EUGENIJUS MEŠKAUSKAS
Autorius: Česlovas Kalenda
Leidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 136
ISBN: 9789986094869
Leidyklos kaina: 3.50 EUR

Be E. Meškausko asmenybės neįsivaizduojamas nei pokarinis Vilniaus universitetas, nei pokarinė Lietuvos filosofija, nei apskritai jos intelektualinis gyvenimas. Daugeliu atžvilgių jis buvo šviesus autoritetas, pakankamai pripažintas gana skirtingos galvosenos ir laikysenos studentų, inteligentų, o sukąstais dantimis net ir valdžios žmonių. Tai buvo fenomenas, susijęs su daugelio žmonių gyvenimais, o kartu juos modifikavęs, harmonizavęs ir gynęs. Vieni jų jau mirę, bet yra ir gyvų, kurie tai galėtų geriau paliudyti. Tada jo reikėjo daug kam.

Krescencijus Antanas Stoškus

Būti filosofu – reiškia regėti pasaulį aiškiai ir paprastai, be jokių gudravimų ir iliuzijų. Man atrodo, kad Eugenijus Meškauskas filosofiją įsivaizdavo kaip tik taip. Bent jau aš esu už tokią filosofiją ir manau, kad tokį požiūrį perėmiau iš jo. Todėl ir laikau jį savo mokytoju. O tokia paprasta, aiški, konkreti, reginti filosofija gali atsirasti tik sokratiško dialogo stichijoje, kurioje Eugenijus Meškauskas jautėsi kaip namie. Tokia filosofija be gailesčio griauna visus ideologinius stabus, salsvą filologinį neapibrėžtumą, vergavimą mirusiai raidei, mumifikuotą akademinį rigorizmą ir spekuliatyvius kliedesius.

Arvydas Šliogeris

Turime pasiekti to laiko, jo žmonių, ypač kūrėjų, vertinimo ramybę, kalbą, kalbėjimą, be keiksmų, be pasipiktinimo, šauktukų, be kovos šūkių, bet ir be perdėtų pagarbinimų, suteikti garbę žmonėms, to vertiems. Garbę, o ne pagarbinimą. Ramus vertinimas saugo vertinamo asmens orumą, leidžia suvokti, kad tai, ką šiandien laikome laisvai ar beveik laisvai pasirinktais kompromisais, net klaidomis, ano laiko reglamentacijose atrodė visai kitaip.

Viktorija Daujotytė

GYVENIMAS Į PRAEITĮ
Pavadinimas: GYVENIMAS Į PRAEITĮ
Autorius: Marcelijus Martinaitis
Leidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 448
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094845
Leidyklos kaina: 7.50 EUR

Atsiranda toks malonumas: pagyventi atgal, pratęsti savo gyvenimą į praeitį. Imi džiaugtis tokiais paprastais dalykais – kad esi, kad matai, kad sėdi, kad galvoji, kad prisimeni...Dabar save vadinu laisvu ir nepriklausomu menininku...Dabar galiu rašyti arba nerašyti, eiti kur nors arba ne. Noriu, kad toks gyvenimas kuo ilgiau tęstųsi. Gal pasakyčiau kitaip –štai kartais sėdžiu ir šildausi prie besikūrenančios krosnies, lyg būčiau sugrįžęs iš savo gyvenimo...

Niekada negalvojau ir negalvoju apie jokius postus kaip atlygį už savo nusistatymus ar veiksmus. Norėjau rašyti, gyventi, kad man niekas netrukdytų, kad pats galėčiau tvarkyti savo gyvenimą. Man buvo siūlomos ir pareigos, ir deputatystė. Maniau ir manau, kad tam nesu tinkamas. Kaip aš galiu būti, sakysim, ministras, kad štai mano katinas mane nuolat terorizuoja, išsireikalauja iš manęs, ko tik jis užsimano. Tikras reketininkas. Tuoj suėstų mane visokie oligarchai, pataikūnai, šnibždeikos...

Marcelijus Martinaitis

Marcelijus Martinaitis
7.50 EUR
Mes iš Ąžuoliuko". Vieno choro istorijos.
Pavadinimas: Mes iš Ąžuoliuko". Vieno choro istorijos.
Autorius: Darius Krasauskas
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 512
ISBN: 9786094750649
Leidyklos kaina: 15.00 EUR

 

Švenčiant „Ąžuoliuko“ penkiasdešimtmetį koncerte atlikome kūrinį, kuriame trys choristai groja kazu. Išėjome į priekį, Vytautas Miškinis bendrauja su publika.

Staiga vienas „solistų“ išsitraukia iš kišenės telefoną ir tyliai sako:

– Dabar negaliu. Man tuoj groti reikės...

 

xxx

 

Tai viena trumpiausių šios knygos istorijų. Iš viso jų daugiau kaip 200 – nuo kelių sakinių iki keliolikos puslapių. Nuo anekdotų iki rimtai-sentimentaliai-prasmingų pasvarstymų apie šio neeilinio choro kodus.

Knygoje istorijas pasakoja daugiau kaip 80 ąžuoliukų – buvusių ir dabartinių choro narių. Vyriausieji dalyvavo pačioje pirmojoje choro repeticijoje 1959 metų rudenį, o jauniausias interviu dieną buvo dar moksleivis.

Gali būti, kad skaitydami atrasite nemaža pažįstamų. Arba nuspręsite savo sūnų leisti ne į krepšinio treniruotes, o į „Ąžuoliuko“ repeticijas. Arba pasigailėsite, jog gimėte ne berniuku.

Ši knyga kategoriškai nerekomenduotina, jei muzikos kolektyvo neįsivaizduojate be statistikos: kur koncertavo, kas dirigavo, ką atliko, orkestrai, salės, apdovanojimai ir t. t.

 

Darius Krasauskas

Knygos autorius, ąžuoliukas nuo 1977 metų

Kliudžiau. Kūrybos rinktinė.
Pavadinimas: Kliudžiau. Kūrybos rinktinė.
Autorius: Jonas Biliūnas
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 200
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094814
Leidyklos kaina: 3.50 EUR

Knygoje spausdinami visi Jono Biliūno  apsakymai ir apysaka "Liūdna pasaka".

PERESTROIKA, BALTIJOS RESPUBLIKOS IR ČEKOSLOVAKIJA 1988-1991m.
Pavadinimas: PERESTROIKA, BALTIJOS RESPUBLIKOS IR ČEKOSLOVAKIJA 1988-1991m.
Autorius: Liuboš Švec
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 508
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094807
Leidyklos kaina: 9.51 EUR

Knygoje analizuojamos Aksominės revoliucijos Čekoslovakijoje ir Dainuojančios revoliucijos Baltijos regione priežastys, sąsajos ir tarpusavio įtakos. Įvykiai analizuojami Čekoslovakijos politikos kontekste. Baltijos regiono problematikos samprata buvo susijusi su Čekoslovakijos vyriausybės ir visuomenės laikysena ne tik Baltijos revoliucijos atžvilgiu, bet buvo svarbus ir požiūris į M. Gorbačiovo perestroiką, komunistinės sistemos griūtį ir ją lydėjusį Sovietų Sąjungos iširimą.

Lubošas Švecas(g.1961) dėsto Vidurio Rytų Europos ir Pietryčių Europos moderniąją istoriją Karolio universiteto Socialinių mokslų fakulteto Tarptautinių studijų institute. Jis yra pirmosios čekų kalba išleistos Baltijos šalių istorijos bendraautoris („Dějiny pobaltských zemí“, 1996), taip pat knygos apie Čekoslovakijos ryšius su Baltijos valstybėmis tarpukariu („Československo a pobaltské státy v letech 1918–1939“, 2001) autorius. Daug rašo apie moderniosios XIX–XX a. istorijos problemas ir čekų visuomenės santykius su Baltijos tautomis.

TEKANČIO LAIKO ŽENKLAI
Pavadinimas: TEKANČIO LAIKO ŽENKLAI
Autorius: Vanda Zaborskaitė
Sudarytojas: Virgilija Stonytė
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 512
ISBN: 9789986094784
Leidyklos kaina: 5.00 EUR

 Kiekvienas straipsnis parašytas su didžia atsakomybe ir aiškiu nusistatymu prieš viešų svarstymų trumparegiškumą, atsitiktinių „nuomonių“ standartus, skubotų ir perdėm tendencingų įspūdžių šliaužimą daiktų ir reiškinių paviršiumi. Svarbiausia čia yra tai, kad autorė visur apimta gilaus nerimo dėl to, kas iki šios dienos tebevyksta Lietuvoje, kad ji yra itin jautri ir moraliniam pakrikimui, ir neaiškiai tautos bei jos kultūros ateičiai, ir socialinei atskirčiai, kad pastebi daug ką, kas dažniausiai prasprūsta pro politikų ir žiniasklaidos akis. Didelį įspūdį  daro visos knygos dramaturgija, atsiverianti dvasinėmis grumtynėmis tarp vis iš naujo užgriūvančių šiurpių realybės išgyvenimų, gražių permainų paguodos bei negęstančios vilties blyksnių.

V. Zaborskaitės knyga turėtų gulėti ant politikų ir visuomeninės nuomonės formuotojų stalo. Ji galėtų daug kuo pagerinti mūsų debatų kultūrą.

Krescencijus Stoškus

Vanda Zaborskaitė
5.00 EUR
Vokiečių kalba per 30 dienų +3CD
Pavadinimas: Vokiečių kalba per 30 dienų +3CD
Autorius: Christoph Obergfell
Sudarytojas: Langenscheidt
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 296
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094777
Leidyklos kaina: 8.99 EUR

Gal neturite vokiečių kalbos pagrindų ir gal norite greitai ir veiksmingai išmokti pagrindines vokiečių kalbos gramatikos konstrukcijas bei įgauti minimalių žodyno žinių; gal praeityje jau mokėtės vokiečių kalbos ir norite atnaujinti turėtas kalbos žinias; gal neturite pakankamai laiko ir negalite lankyti mieste siūlomų kalbos kursų? Jei į vieną iš šių klausimų atsakėte „taip“, vadinasi, „Vokiečių kalba per 30 dienų“ yra geriausias Jūsų pasirinkimas. Šis kalbos savamokslis pirmiausia yra skirtas žmonėms, neturintiems vokiečių kalbos pagrindų, arba norintiems atnaujinti turimas kalbos žinias.

Šį kalbos kursą sudaro 30 pamokų.

Pamokos turi savo temas, pagal kurias sudaryti dialogai šalia yra jų lietuviški  vertimai. Pamokos turi savo gramatinę dalį, žodžius kuriuos privalote išmokti ir įvairias užduotis, kurios padės išmokti pamokos medžiagą. Mokymasisi vyksta sniego kamuolio principu: kiekvienoje pamokoje jūs turite mokėti prieš tai einančių pamokų medžiagą. Yra kartojimosi pamokos taip pat tarpiniai ir galutinis testai, kuriuos atlikę galėsite patys įvertinti savo žinias.

2-jose audio kompaktinėse plokštelėse pamokų dialogai įrašyti dviem kalbėjimo tempais: viename kalbama "normaliu" kasdienės kalbos tempu, o kitame - šiek tiek lėčiau.Taip pat čia rasite ir klausimosi užduotis, kurias raštu arba žodžiu turite atlikti pagal atitinkamos pamokos knygelės medžiagą.

Trečioje kompaktinėje plokštelėje MP3 formatu įrašytas vokiečių kalbos žodynėlis, kurio klausantis pvz. važiuojant automobiliu labai patogu mokytis vokiškų žodžių.

Christoph Obergfell
8.99 EUR
RAUDONOJI KNYGA. LIBER NOVUS.
Pavadinimas: RAUDONOJI KNYGA. LIBER NOVUS.
Autorius: C.G. Jung
Vertėjas: Austėja Merkevičiūtė
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 588
ISBN: 9789986094753
Leidyklos kaina: 12.00 EUR

Analitinės psichologijos kūrėjo C. G. Jungo „Raudonąją knygą“ beveik šimtmetį gaubė paslapties skraistė. 1913–1930 m. parašytas veikalas po ilgų svarstymų buvo išleistas tik 2009 m. Knyga sulaukė milžiniško susidomėjimo ir buvo išversta į daugelį pasaulio kalbų. „Raudonoji knyga“ – labai asmeniška, tai Jungo „eksperimento su savimi“, savo pasąmonės ir jos ryšio su kolektyvine pasąmone tyrimo užrašai. Tačiau kartu ji sudaro visos tolesnės jo mokslinės veiklos šerdį, joje glūdi visų jo plėtotų teorijų užuomazgos. Pasak Jungo, „iš jos radosi visa kita“.  Plačiąja prasme „Raudonoji knyga“ yra asmenybės, jos sąsajų su aplinka, istorija, kultūra, religija studija, joje brėžiamos pagrindinės asmenybės ugdymo gairės, gvildenamos svarbios žmogaus būties problemos.

„Raudonoji knyga“ – tai į raudoną odą įrišta paties Jungo kaligrafiškai perrašyta rankraštinė knyga, iliustruota jo piešiniais. Pirmiausia buvo išleistas faksimilinis leidinys, kurį sudarė kaligrafinio tomo faksimilės, vertimas į anglų k., išsamus įvadinis straipsnis ir platūs moksliniai komentarai. Vėliau buvo parengtas ir patogesnio formato Leidinys skaitytojui, kuriame atsisakyta faksimilių. Toks leidinys ir pateikiamas lietuvių skaitytojui.

LAISVĖS KOVŲ IR NETEKČIŲ METAI 2 DALIS
Pavadinimas: LAISVĖS KOVŲ IR NETEKČIŲ METAI 2 DALIS
Autorius: Romas Kaunietis
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 1000
ISBN: 9789986094739
Leidyklos kaina: 11.00 EUR

Ši knyga – tai „Aukštaitijos partizanų prisiminimų“ ir „Laisvės kovotojų prisiminimų“ rinktinės antroji dalis. Ją nuspręsta sudaryti dėl to, kad pirmųjų knygų jau seniai nebeliko knygynuose, be to, ten pateiktą medžiagą laikas šiek tiek pakoregavo, atsirado naujų šaltinių, liudytojų, naujos informacijos, gauta nemažai skaitytojų pastabų, dėl to buvo galima papildyti ir patikslinti pirmines publikacijas. Be to, pastaruoju metu plačiau atsivėrė KGB archyvų durys, todėl buvo nutarta daugiausia iš pirmųjų knygų ir kai ką iš vėliau publikuotų prisiminimų, pateiktos archyvinės medžiagos atrinkti pačius vertingiausius ir įdomiausius prisiminimus, juos šiek tiek papildžius ir patikslinus, sudaryti dviejų dalių RINKTINĘ ir pavadinti „Laisvės kovų ir netekčių metai“. Joje pateikiami ne tik laisvės kovotojų prisiminimai, bet ir publikuojama medžiaga apie sovietinio genocido vykdytojus. Antrojoje RINKTINĖS dalyje pateikiama  Vytauto (Anykščių, Utenos, Molėtų, Ignalinos, Švenčionių r.), Prisikėlimo (Radviliškio, Pasvalio, Panevėžio, Ukmergės, Kėdainių r.), Kęstučio (Šilalės, Tauragės, Jurbarko r.), Žemaičių (Skuodo, Plungės, Telšių r.), Tauro (Šakių, Marijampolės, Vilkaviškio r.) ir Dainavos (Lazdijų, Varėnos, Druskininkų r.) apygardų laisvės kovotojų prisiminimai bei kovojusiųjų kitoje pusėje prisiminimai, medžiagos apie MGB–KGB agentų veiklą.

DAIKTAS IR MENAS
Pavadinimas: DAIKTAS IR MENAS
Autorius: Arvydas Šliogeris
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 228
ISBN: 9789986094746
Leidyklos kaina: 9.40 EUR

„Daiktas ir menas“ – viena pirmųjų iškilaus Lietuvos filosofo A. Šliogerio knygų, parašyta su dar jaunatvišku įkvėpimu, lengvu eseistiniu stiliumi, puikiai derančiu su skaidriu autoriaus mąstymu, paradoksaliomis, netikėtomis, intriguojančiomis filosofinių pažinimo ir meno problemų interpretacijomis.

Ši knyga žaižaruoja išmintingomis filosofinėmis įžvalgomis, aforistiškai suformuluotais teiginiais, išradingomis metaforomis. Pats autorius yra prisipažinęs, kad „Daiktas ir menas“ – mylimiausia jo knyga.

Knygoje dėstomi įtaigūs filosofiniai apmąstymai apie meno kūrinio daiktiškąją būtį savyje ir sau, kuri atsiskleidžia teorinės žiūros situacijoje. Teorinę žiūrą autorius supranta kaip tokį ypatingą žmogaus požiūrį į patį daiktą, kai jis išlukštenamas iš visų jo praktinių funkcijų, prasmių, santykių su kitais daiktais stichijos. Tada daiktas atsiskleidžia kaip išskirtinis esinys, transcendentinis visų santykių, visų daikto žmogiškųjų prasmių atžvilgiu, ir teorinės žiūros subjektui atsiveria tikroji daikto būtis savyje ir sau. Kartu atsiveria ir daikto grožis, kuris, autoriaus nuomone, tapatus daikto būčiai: būtis visų pirma reiškiasi per grožį, o grožis – per būtį. Grožį autorius skiria nuo gražumo, kuris esąs paviršinis veiksnys, galintis tik atkreipti dėmesį į daikto išskirtinumą.

Arvydas Šliogeris
9.40 EUR
Laisvės kovų ir netekčių metai I dalis
Pavadinimas: Laisvės kovų ir netekčių metai I dalis
Autorius: Romas Kaunietis
Leidimo metai: 2016
Puslapių skaičius: 944
ISBN: 9789986094692
Leidyklos kaina: 11.00 EUR

Ši knyga – tai „Aukštaitijos partizanų prisiminimų“ ir „Laisvės kovotojų prisiminimų“ rinktinės pirmoji dalis. Ją nuspręsta sudaryti dėl to, kad pirmųjų knygų jau seniai nebeliko knygynuose, be to, ten pateiktą medžiagą laikas šiek tiek pakoregavo, atsirado naujų šaltinių, liudytojų, naujos informacijos, gauta nemažai skaitytojų pastabų, dėl to buvo galima papildyti ir patikslinti pirmines publikacijas. Be to, pastaruoju metu plačiau atsivėrė KGB archyvų durys, todėl buvo nutarta daugiausia iš pirmųjų knygų ir kai ką iš vėliau publikuotų prisiminimų, pateiktos archyvinės medžiagos atrinkti pačius vertingiausius ir įdomiausius prisiminimus, juos šiek tiek papildžius ir patikslinus, sudaryti dviejų dalių RINKTINĘ ir pavadinti „Laisvės kovų ir netekčių metai“. Joje pateikiami ne tik laisvės kovotojų prisiminimai, bet ir publikuojama medžiaga apie sovietinio genocido vykdytojus.

Pirmojoje RINKTINĖS dalyje pateikiama medžiagos apie sovietinio genocido vykdytojų veiklą, Pilėnų tėvūnijos, Kapitono Tindziulio, Vyčio, Žaliosios, Algimanto ir Didžiosios Kovos laisvės kovotojų prisiminimai.

Atsigęžus
Pavadinimas: Atsigęžus
Autorius: Laima Abraitytė
Leidimo metai: 2016
Puslapių skaičius: 222
ISBN: 9789986094654
Leidyklos kaina: 5.50 EUR

Aprėpti mokyklos gyvenimą, kurio ir dalyvis, ir stebėtojas buvai beveik ištisą pusę šimto metų, – neįmanoma, ne mano jėgom.

Rankioju laiko nuoskilas.

Kas giliai širdin įkrito.

Tikrai tai net ne patys svarbiausi dalykai.

Bet jeigu per pusšimtį metų iš atminties neišdilo, tai gal jie ir ne visai atsitiktiniai?

Savojo laiko nei tamsinti, nei išbalinti nenoriu.

Nenoriu ir nieko įskaudinti.

Pačius sunkiausius išgyvenimus laiko tėkmė jau gerokai nugludino.

Bet apie savo patirtis papasakoti noriu.

Kad būtų suprantamesni mūsų nugyventi metai.

Kad būtų atspara atsakingai pasitinkant ateitį.

Jaučiu – bus priekaištų: kodėl šitaip, o ne taip? Kodėl taip, o ne kitaip?

Man buvo taip.

Laima Abraitytė
5.50 EUR
Laisvės kovotojų atsiminimai X dalis
Pavadinimas: Laisvės kovotojų atsiminimai X dalis
Autorius: Romas Kaunietis
Leidimo metai: 2016
Puslapių skaičius: 1000
ISBN: 9789986094647
Leidyklos kaina: 11.00 EUR

Tai 12-oji R. Kauniečio sudaryta ir parengta Laisvės kovotojų prisiminimų knyga. Joje Pilėnų tėvūnijos, Žaliosios rinktinės, Prisikėlimo, Žemaičių, Algimanto, Vyčio, Vytauto, Didžiosios Kovos, Dainavos, Tauro apygardų partizanų, ryšininkų, rėmėjų ir rezistentų prisiminimai, straipsniai iš archyvų,  kitų leidinių. Knyga iliustruota 181 nuotrauka.

Gamyba Panevėžyje 1940-1990m. Faktai ir veidai.
Pavadinimas: Gamyba Panevėžyje 1940-1990m. Faktai ir veidai.
Autorius: BRONIUS KAČKUS
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 352
ISBN: 9789986094616
Leidyklos kaina: 8.80 EUR

Šioje knygoje autorius pateikia Panevėžio miesto materialinės gamybos 1940–1990 m. apžvalgą, techninių ir ekonominių duomenų, pamini tų laikų įmonių vadovus ir kitus asmenis, supažindina su jų biografijomis. Knygoje gausu to meto nuotraukų.

POKALBIAI APIE SEKSĄ
Pavadinimas: POKALBIAI APIE SEKSĄ
Autorius: Viktoras Šapurovas ir Daiva Ausėnaitė
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 248
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094623
Leidyklos kaina: 5.50 EUR

Seksas kaip baltas siūlas eina per visus žmonių santykius, jis nėra nuo jų atskirtas, todėl bet kokiai psichologinei problemai iškilus visada atsiranda stipriau ar silpniau išreikštas seksualinis komponentas. Būtent šiuos seksualinius komponentus ir aptaria knygos autoriai gydytojas, seksologas Viktoras Šapurovas ir sveikatos žurnalistė Daiva Ausėnaitė: seksualinis švietimas, seksualinio identiteto paieškos, pirmieji lytiniai santykiai, neištikimybė, skyrybos, seksas už pinigus, konfliktai dėl pinigų, sprendimas susilaukti vaikų, senjorų seksas ir nuo Kristaus laikų su savimi žmonijos tampomas kaltės jausmas.  

Ši knyga – tai Viktoro Šapurovo ir Daivos Ausėnaitės pokalbiai apie seksą. 17-a pokalbių prie kavos puodelio virto 17-a knygos skyrių. Kartais interviu, kartais ramaus pokalbio, kartais diskusijos ir net ginčo forma išdėstyti knygos skyriai patrauks įvairaus amžiaus skaitytoją. „Pokalbiai apie seksą“ kviečia pasikalbėti apie svarbiausią žmonių gyvenimo aspektą - seksą.

Viktoras Šapurovas ir Daiva Ausėnaitė
5.50 EUR
Archetipai
Pavadinimas: Archetipai
Autorius: C.G.Jung
Vertėjas: A.Merkevičiūtė
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 380
ISBN: 9789986094609
Leidyklos kaina: 12.00 EUR

Šioje knygoje spausdinami C. G. Jungo straipsniai apie įvairių archetipų apraiškas ir prasmes. Archetipas – viena pagrindinių Jungo sukurtos analitinės psichologijos sąvokų; pasak jo, tai įgimtas struktūrinis psichikos komponentas, pagrįstas istorine žmonijos patirtimi. Kolektyvinėje pasąmonėje (jos sąvoka knygoje taip pat išsamiai aptariama) glūdintys archetipai, bendri visiems žmonėms, daro didžiulę įtaką asmenybės formavimuisi, lemia jos pasaulio suvokimą, sėkmingą ar nesėkmingą prisitaikymą, gebėjimą save realizuoti, elgesį visuomenėje.

C.G.Jung
12.00 EUR
Raišas Elnias. Regėjimų ieškotojas.
Pavadinimas: Raišas Elnias. Regėjimų ieškotojas.
Autorius: John(Fire) Lame Deer ,Richard Erdoes
Vertėjas: Violeta Tauragienė
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 356
ISBN: 9789986094593
Leidyklos kaina: 7.50 EUR

Knygoje Šiaurės Amerikos indėnų sijų genties palikuonio šamano Raišo Elnio lūpomis pasakojama apie indėnų gyvenimo kasdienybę, papročius, religiją, kultūrą, istorinį likimą. Savo kailiu patyręs du skirtingus gyvenimo būdus – civilizuotą amerikietiškąjį ir natūralų indėniškąjį, juos lygindamas Raišas Elnias besąlygiškai pripažįsta natūralaus, dvasingo, moralaus indėnų gyvenimo būdo pranašumą ir su ironija ir liūdesiu kalba apie neigiamas dabartinės civilizuotos visuomenės tendencijas: nutolimą nuo gamtos, beatodairišką jos niokojimą, pernelyg didelį sumaterialėjimą ir technologijų kultą, užgožiantį tiesioginį sąlytį su pasauliu, skatinantį vartotojišką požiūrį, susvetimėjimą. Todėl Raišas Elnias ragina atsitokėti, „užuosti, paliesti, pajusti“ pasaulį, suvokti, kad naikindamas gamtą žmogus naikina ir patį save, taip pat nepamiršti, kad žmogus turi ir dvasinį pradą.

John(Fire) Lame Deer ,Richard Erdoes
7.50 EUR
Filosofijos traktatų rinktinė
Pavadinimas: Filosofijos traktatų rinktinė
Autorius: Tomas Akvinietis
Vertėjas: R.Plečkaitis
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 364
ISBN: 9789986093909
Leidyklos kaina: 9.00 EUR

Rinktinėje pirmą kartą lietuvių kalba spausdinami viduramžių scholastinės filosofijos klasiko Tomo Akviniečio (1225–1274) reikš-
mingiausi filosofiniai traktatai: „Apie esinį ir esmę“, „Apie pasaulio amžinumą“, „Apie valdžią“, „Apie ateities spëjimą“, „Apie angelus, arba apie atskirtąsias substancijas“, „Apie pirkimą ir pardavimą kreditan“ ir ištrauka iš „Teologijos santraukos“. Šie veikalai labai paveikė viduramžių filosofijos, etikos, politinės ir ekonominės minties sklaidą bei pasiūlė įtikinamus argumentus naujoviškai pagrįsti krikščioniškąją pasaulėžiūrą. Jie kėlė ir iki šiolei kelia amžinas diskusijas naujųjų amžių ir modernioje filosofijoje, žavi savo skaidria logiška mintimi ir imlia žodine išraiška. Remdamasis Aristoteliu Tomas pagilino aristoteliškąją metafiziką, naujomis idëjomis praturtino substancijos teoriją.

Praktinio proto kritika
Pavadinimas: Praktinio proto kritika
Autorius: I. Kantas
Vertėjas: R.Plečkaitis
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 272
ISBN: 9789986094586
Leidyklos kaina: 9.30 EUR

Immanuel Kant. Praktinio proto kritika. Antra pataisyta laida. Romano Plečkaičio baigiamasis straipsnis, asmenvardžių ir dalykų rodyklės.

Tai antroji iš trijų „Kritikų“, kuriose išdėstyta visa Kanto filosofijos sistema. Remdamasis „Grynojo proto kritikoje“ suformuluotais principais Kantas sukūrė moralės teoriją, kurią pateikė „Praktinio proto kritikoje“. Šiame veikale aptariama praktinio, t. y. žmogaus elgesį reguliuojančio, proto struktūra, jo pagrindiniai teiginiai ir prieštaros, pateikiama gėrio samprata, pagrindžiamas valios autonomijos principas, akcentuojamas dorovės normų grynumas. Pagrindinis, visuotinis dorovės dėsnis formuluojamas kaip kategorinis imperatyvas, reikalaujantis visada elgtis taip, kad tavo elgesio taisyklė galėtų tapti visų elgesio taisykle.

Laisvės kovotojų  prisiminimai IX dalis
Pavadinimas: Laisvės kovotojų prisiminimai IX dalis
Autorius: Romas Kaunietis
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 948
ISBN: 9789986094579
Leidyklos kaina: 11.50 EUR

Devintoje  „Laisvės kovotojų prisiminimų“ knygoje publikuojama trijų Lietuvos regionų – Žemaitijos, Aukštaitijos ir Suvalkijos – pokario kovų medžiaga. Visa tai sudaro Žemaičių apygardos Kardo (Kardų) rinktinės kovotojų, keletas Aukštaitijos krašto – Panevėžio, Radviliškio ir Pakruojo apylinkių – buvusių partizanų ryšininkų ir rėmėjų bei Tauro apygardos – Prienų, Garliavos, Pakuonio ir kt. Užnemunės apylinkių – Geležinio Vilko bei Žalgirio rinktinės laisvės kovotojų prisiminimai.

Ši, kaip ir kitos serijos knygos, gausiai iliustruota archyvinėmis nuotraukomis (149 vnt.), pateikiama išsami asmenvardžių rodyklė.

Europos  istorijos ribos ir  skirstymai
Pavadinimas: Europos istorijos ribos ir skirstymai
Autorius: Oscar Halecki
Vertėjas: Nerijus Babinskas
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 328
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-453-1
Leidyklos kaina: 5.50 EUR

O. Halecki laikomas viduramžių Lenkijos, Lietuvos, Rusijos ir Bizantijos imperijos istorijos autoritetu, parašė fundamentalių darbų apie Lenkijos ir Lietuvos uniją, taip pat itin populiarų Lenkijos istorijos vadovėlį. Tačiau jį domino ir bendresni istorijos teorijos bei istoriosofiniai klausimai. Knyga „Europos istorijos ribos ir skirstymai“ – tai žvilgsnis į Europos kaip visumos istoriją. Joje aptariamos pagrindinės problemos, iškylančios bandant suskirstyti Europos istoriją į laikotarpius, atskleisti jos erdvinę struktūrą ir jos pokyčius istorijos eigoje. Autorius čia išdėsto savąją keturių Europos istorinių regionų koncepciją ir pagrindžia alternatyvią Europos istorijos periodizaciją – jos skirstymą į Viduržemio, Europos ir Atlanto epochas. Ši knyga neabejotinai padarė didžiulį poveikį šiuolaikinei istoriografijai, paskatino istorinės regionistikos plėtrą. Anglų istorikas Ch. Dawsonas pavadino ją vienintele knyga, kuri atsako į klausimą „Kas yra Europa?“ prideramai įvertindama problemos sudėtingumą ir kartu neišleisdama iš akių nė vieno svarbaus veiksnio“.

Prancūzų kalba per 30 dienų +2CD
Pavadinimas: Prancūzų kalba per 30 dienų +2CD
Autorius: FABIENNE SCHREITMULLER
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 288
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094548
Leidyklos kaina: 6.95 EUR

Jei neturite prancūzų kalbos pagrindų ir norite greitai ir veiksmingai išmokti pagrindines prancūzų kalbos gramatikos konstrukcijas bei įgauti minimalių žodyno žinių arba praeityje jau mokėtės prancūzų kalbos ir norite atnaujinti turėtas kalbos žinias, tada ši naujoji mūsų kalbų serijos knyga skirta Jums.

Savarankišką kalbos mokymąsi palengvins knygoje pateikiami paaiškinimai, patarimai, kaip mokytis, ir daugybė pratimų. Sėkmingai baigę šį kalbos kursą, Jūs galėsite susikalbėti prancūzų kalba nesudėtingose kasdienėse situacijose ir bendrauti dažniausiai pasitaikančiomis temomis.

Šį kalbos kursą sudaro 30 nuosekliai viena su kita susijusių pamokų. Jos suskirstytos į keturias pagrindines temas: "Pagrindai", "Kasdienybė", "Kelionė" ir "Profesija".

Kalbos kursas pradedamas įvadine pamoka, kuri padės išmokti prancūzų kalbos rašto ir pateiks suprantamų bei įdomių patarimų apie tarimą ir rašybą.  Kiekvienos temos pabaigoje rasite kartojimo pamoką ir trumpą testą. Paskutinėje dalyje bus ir baigiamasisi testas. Knygos pabaigoje taip pat pateikiamas priedas, kuriame rasite svarbiausias gramatikos taisykles, reikalingas veiksmažodžių lenteles, visų pratimų ir testų atsakymus.

Pamokų struktūrą sudaro pamokos pradžioje pateikiami mokymosi tikslai. Toliau pateikiamas dialogas su naujais tos pamokos žodžiais ir gramatinėmis kategorijomis.  Dialogai ir su jais susiję pratimai įgarsinti kompakinėse plokštelėse. Knygoje taip pat rasite kiekvienos temos žodynėlius, svarbiausias gramatikos taisykles ir pratimus, kuriuose praktiškai pritaikysite tai, ką išmokote. Pratimai skirti klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžiams įtvirtinti. Keturi testai padės Jums įvertinti įgytas žinias. Paskutiniame kiekvienos pamokos puslapyje pateikiama įdomios informacijos apie Prancūzija ir jos gyventojus bei naudingų patarimų, kurie Jums pravers atvykus į šią šalį.

FABIENNE SCHREITMULLER
6.95 EUR
VALGYKIME, KAD GYVENTUME
Pavadinimas: VALGYKIME, KAD GYVENTUME
Autorius: KSAVERA VAIŠTARIENĖ
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 280
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094524
Leidyklos kaina: 4.20 EUR

Šioje knygelėje žinoma sveikos mitybos propaguotoja Ksavera Vaištarienė, remdamasi asmenine patirtimi, rašo apie neteisingą ir nesuderintą mitybą, sveiko maisto reikšmę. Ypač įdomi ir naudinga knygelės dalis „Pasninko ir badavimo nauda sveikatai“, kurioje plačiai aprašomi pasninkas ir įvairūs badavimo būdai, kurie padeda išvalyti organizmą ir išvengti ligų. Ilgai badauti patariama tik kraštutiniu atveju, kai kitos priemonės nepadeda.

KSAVERA VAIŠTARIENĖ
4.20 EUR
Antropologija pragmatiniu požiūriu
Pavadinimas: Antropologija pragmatiniu požiūriu
Autorius: Immanuel Kant
Vertėjas: Romanas Plečkaitis, Ramutė Rybelienė
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 307
ISBN: 978-9986-09-404-3
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

Šiame veikale Kantas, vadindamas savo antropologiją pragmatine, skiria ją nuo „fiziologinės antropologijos“, tiriančios tai, kuo „žmogų padaro gamta“. Pragmatinės antropologijos objektas – tai, kuo žmogus, kaip laisvai veikianti būtybė, „pats save padaro“, ji sutelkia dėmesį į tas žmogaus savybes, kurios daugiau ar mažiau priklauso nuo jo valios. Kantas analizuoja žmogaus gebėjimą pažinti pasaulį ir patį save, aptaria žmonių charakterių ypatybes, jų polinkius, juos valdančias aistras ir afektus, gvildena, kas žmogui kliudo arba padeda realizuoti jo, kaip protingos būtybės, esmę. Teorinius samprotavimus jis papildo daugybe pavyzdžių ir praktinių patarimų.

Rytų filosofija: didieji mąstytojai ir išminčiai nuo senovės iki šių laikų ( reta knyga grąžinta iš knygyno)
Pavadinimas: Rytų filosofija: didieji mąstytojai ir išminčiai nuo senovės iki šių laikų ( reta knyga grąžinta iš knygyno)
Autorius: Kevin Burns
Vertėjas: Zigmas Ardickas, Vytis Silius
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 256
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-386-2
Leidyklos kaina: 6.08 EUR

Absurdiška būti išmintingam tarp kvailių ir kvailam tarp išmintingų: su kiekvienu reikia kalbėti jo kalba... Tarnaudamas žmonių ydoms patinki jiems labiau negu skatindamas jų dorybes. ...Tiesa yra pavojingiausias iš visų žmogaus turimų ginklų, todėl juo naudotis reikia labai atsargiai. Jau daugelį metų aš niekada nesakau to, ką manau, ir niekada nemanau to, ką sakau, o jeigu kartais pasitaiko pasakyti tiesą, paslepiu ją tarp tokios daugybės melų, kad būna sunku ją surasti, – prisipažįsta romano herojus Makiavelis.

Laisvės kovotojų prisiminimai. VII dalis  1 knyga
Pavadinimas: Laisvės kovotojų prisiminimai. VII dalis 1 knyga
Sudarytojas: Romas Kaunietis
Leidimo metai: 2009
Puslapių skaičius: 840
ISBN: 978-9986-09-383-1
Leidyklos kaina: 11.58 EUR

Šią – septintąją dalį – sudaro dvi knygos, į kurias sudėti skirtingo laikmečio ir įvairių kategorijų laisvės kovotojų prisiminimai. Jose skirta vietos ir neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvių prisiminimams, yra pasakojimų iš lagerių gyvenimo. Be to, šiose knygose savo prisiminimus publikuoja Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos laisvės kovotojai. Šioje dalyje plačiau nušviečiama ne tik laisvės kovotojų, bet ir sovietinių okupacinių struktūrų veikla, pateikiama dalis archyvinės medžiagos apie MGB agentų, agentų smogikų veiklą įvairiuose Lietuvos regionuose. Tad šias knygas dėl įvairaus jų turinio teko pavadinti „Laisvės kovotojų prisiminimais“, nors jos – serijos „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ tęsinys.

Antroji lytis
Pavadinimas: Antroji lytis
Autorius: Simone de Beauvoir
Vertėjas: Diana Bučiūtė, Violeta Tauragienė
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 856
ISBN: 978-9986-09-376-3
Leidyklos kaina: 13.61 EUR

Žymi XX a. prancūzų rašytoja ir filosofė Simone de Beauvoir (1908–1986) šiame fundamentaliame veikale analizuoja dramatišką moters kovą už savo teises ir vietą pasaulyje. Ištisi puslapiai skirti filosofiniams moteriškumo, meilės, santuokos, savo padėties santykiuose su vyrais, šeimoje apmąstymams. Skaitytoją patraukia įtaigūs, išmintingi, aforistiškai formuluojami moteriškumo esmę nusakantys teiginiai (pvz., „Moterimi negimstama – moterimi tampama“, „Moteris yra prakilni tikrovė, nes vyras ją mato tokią, koks pats nesiryžta būti“ ir pan.)

Tai viena žymiausių pasaulyje knygų apie moterį – visuotinai pripažinta feminizmo biblija.

Simone de Beauvoir
13.61 EUR
Naujasis organonas
Pavadinimas: Naujasis organonas
Autorius: Francis Bacon
Vertėjas: Romanas Plečkaitis
Leidimo metai: 2004
Puslapių skaičius: 320
ISBN: 9986-09-277-9
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

„Naujasis organonas“ (1620) – ne tik vienas reikšmingiausių Francio Bacono (1561–1626), bet ir Renesanso epochos filosofijos veikalų, novatoriškai kėlusių naujo mąstymo metodo reikalingumą. Veikale siūloma sukurti tokį pasaulio pažinimo įrankį – organoną, – kuris indukciniu tyrimu esą geriausiai apvalo žmogaus protą nuo apnašų – įvairių suklydimų ir deformacijų, virtusių stabais.

Francis Bacon
10.00 EUR
Kūrybinė evoliucija
Pavadinimas: Kūrybinė evoliucija
Autorius: Henri Bergson
Vertėjas: Petras Račius
Leidimo metai: 2004
Puslapių skaičius: 444
ISBN: 9986-09-272-8
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

„Kūrybinė evoliucija“ (1907) – vienas iš svarbiausių žymaus prancūzų filosofo Henri Bergsono (1859–1941) veikalų. Jame autorius analizuoja gyvosios gamtos evoliuciją, kritikuoja klasikinės filosofijos mechanistines bei pozityvistines nuostatas ir formuluoja savitą požiūrį į gamtos pasaulį, apskritai į tikrovę, jos pažinimą ir metafizines problemas, operuodamas originaliomis (gyvybės polėkio, trukmės) sąvokomis.

Henri Bergson
10.00 EUR
Ispanų kalba per 30 dienų su 2 CD
Pavadinimas: Ispanų kalba per 30 dienų su 2 CD
Autorius: von Elisabeth Graf-Riemann
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 294
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094517
Leidyklos kaina: 6.95 EUR

Jeigu  neturite ispanų kalbos pagrindų ir gal norite greitai ir veiksmingai išmokti pagrindines ispanų  kalbos gramatikos konstrukcijas bei įgauti minimalių žodyno žinių; gal praeityje jau mokėtės ispanų  kalbos ir norite atnaujinti turėtas kalbos žinias; gal neturite pakankamai laiko ir negalite lankyti mieste siūlomų kalbos kursų? Jei į vieną iš šių klausimų atsakėte „taip“, vadinasi, „Ispanų  kalba per 30 dienų“ yra geriausias Jūsų pasirinkimas. Šis kalbos savamokslis pirmiausia yra skirtas žmonėms, neturintiems ispanų  kalbos pagrindų, arba norintiems atnaujinti turimas kalbos žinias. Savarankišką kalbos mokymąsi palengvins knygoje pateikiami paaiškinimai, patarimai, kaip mokytis, ir daugybė pratimų. Pratimų atsakymai pateikiami knygos pabaigoje. Baigę šį kalbos kursą, Jūs galėsite susikalbėti ispanų  kalba nesudėtingose kasdienėse situacijose ir bendrauti dažniausiai pasitaikančiomis temomis. Jūs įgysite Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą kalbos žinių lygį A2.

    Šį kalbos kursą sudaro 30 pamokų. Jos suskirstytos į keturias pagrindines temas ir kiekvienoje jų rasite nuo 6 iki 11 pamokų. Pirmoje dalyje, pavadintoje „Pagrindai“, Jūs išmoksite kalbos pagrindų, reikalingų paprasčiausiose kasdienėse situacijose, pavyzdžiui, išmoksite pasisveikinti. Kitos dalys vadinasi „Kasdienis gyvenimas“, „Kelionės“ ir „Darbas“.

von Elisabeth Graf-Riemann
6.95 EUR
 LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI VIII DALIS
Pavadinimas: LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI VIII DALIS
Sudarytojas: Romas Kaunietis
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 632
ISBN: 9789986094494
Leidyklos kaina: 10.14 EUR

Ypatinga šios knygų serijos svarba Lietuvai: atvirai pateikiami tikri, neiškraipyti faktai apie dar ir dabar dažnai nutylimą labai tragišką  Lietuvos istorijos laikotarpį, kai žmogiškumas dažnai kirsdavosi su išdavyste, siekis išlikti gyvam -- su draugyste, sąžine  ir mirtimi.  Knygos  skirtos to herojiško bet sudėtingo laikotarpio amžininkų atminimui, jų vaikams bei anūkams, ir visiems, kam rūpi objektyvi tiesa.

“Kad žmogus prabiltų, teko jį kalbinti ne vieną kartą,- sako knygų sudarytojas R. Kaunietis.- Mano nuostata: sujungti archyvinę ir priminimų medžiagą. Iš archyvinės medžiagos gauti faktus, kada ir kas įvyko, o liudininkų prisiminimai paaiškina aplinkybes ir detales. Tik taip atkuriami tikroviški epizodai.”

Labai svarbi knygos auditorijos dalis yra jaunimas. Jaunoji karta dažnai nežino, nesupranta ir nesugeba vertinti šio laikotarpio, nes akivaizdžiai trūksta objektyvios informacijos apie pokario kovas Lietuvoje. O kad jauni žmonės domisi šia tema, parodė  kino filmo “Vienui vieni” populiarumas.

“Laisvės kovotojų prisiminimai“,  VIII dalis (632 psl., 253 archyvinės nuotraukos) pateikia šiaurės Rytų Lietuvos - Zarasų. Ignalinos, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Biržų, Rokiškio - rajonuose veikusių laisvės kovotojų prisiminimus, spausdinama archyvinė medžiaga apie MGB agentų smogikų veiklą, o pavardžių rodyklė leis nesunkiai  rasti knygoje minimus asmenis.

 VALSTYBĖ
Pavadinimas: VALSTYBĖ
Autorius: Platonas
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 461
ISBN: 9789986094500
Leidyklos kaina: 9.27 EUR

„Valstybė“ – didžiausias ir reikšmingiausias Platono dialogas. Čia dėstoma ne tik antikinė valstybės teorija, bet ir savitas pažinimo mokslas, pagrįstas Platono skelbta idėjų teorija.

Platonas
9.30 EUR
Psichologiniai tipai
Pavadinimas: Psichologiniai tipai
Autorius: C. G. Jung
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 624
ISBN: 9789986094487
Leidyklos kaina: 13.03 EUR

Tipas yra rūšies arba visuotinybės pobūdį charakteringai perteikiantis pavyzdys arba modelis. Siauresne šio veikalo prasme tipas yra būdingas vienos daugeliu individualių pavidalų pasitaikančios bendros nuostatos modelis. Iš daugybės pasitaikančių ir galimų nuostatų šiame tyrime aš išskiriu keturias, būtent tas, kurios daugiausia orientuojasi pagal keturias pagrindines psichologines funkcijas, taigi pagal mąstymą, jausmą, intuiciją ir pojūtį. Jei tokia nuostata yra įprastinė ir todėl individo charakteriui įspaudžia tam tikrą žymę, aš kalbu apie psichologinį tipą. Šiuos pagrindinėmis funkcijomis pagrįstus tipus, kuriuos galima vadinti mąstančiuoju, jausminiu, intuityviuoju ir pojūtiniu , pagal pagrindinės funkcijos kokybę galima suskirstyti į dvi klases: racionaliuosius ir iracionaliuosius. Prie pirmųjų priklauso mąstantysis ir jausminis tipai, prie antrųjų – intuityvusis ir pojūtinis tipai. Pagal vyraujantį libido judėjimą, būtent introversiją ir ekstraversiją, tipus taip pat galima suskirstyti į dvi klases. Visi pagrindiniai tipai gali priklausyti tiek vienai, tiek kitai klasei atsižvelgiant į tai, ar vyraujanti jų nuostata yra labiau introvertinė, ar ekstravertinė.

                                                                        Carl Gustav Jung

C. G. Jung
11.50 EUR
Aspergerio sindromas. Išsamus vadovas.
Pavadinimas: Aspergerio sindromas. Išsamus vadovas.
Autorius: Tony Attwood
Vertėjas: Živilė Aleškaitienė
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 424
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978 9986 09 446 3
Leidyklos kaina: 10.14 EUR

Knygoje detaliai nagrinėjamas gerai funkcionuojantis autistinis raidos sutrikimas – Aspergerio sindromas (AS). Aptariami jo požymiai, diagnostikos būdai, sunkumai, kylantys jį turintiems asmenims įvairiais gyvenimo tarpsniais. Pateikiamos terapijos, kurias gali taikyti ne tik specialistai (pedagogai ar psichologai), bet ir AS turinčių žmonių artimieji.

Knygoje skelbiamas optimistinis požiūris: AS – ne tiek sutrikimas, kiek kitoks pasaulio suvokimo būdas, kurio nebūtina „gydyti“, bet reikia suprasti ir toleruoti.

Tautų turtas. II tomas
Pavadinimas: Tautų turtas. II tomas
Autorius: Adam Smith
Vertėjas: Jonas Čičinskas
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 636
ISBN: 978-9986-09-444-9
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

Antrajame XVIII a. anglų filosofo moralisto ir ekonomisto A. Smitho klasikinio politinės ekonomijos veikalo, sutrumpintai vadinamo „Tautų turtas“, tome spausdinamos IV ir V knygos. IV knygoje išsamiai analizuojamos dvi tuo metu susiklosčiusios ekonominių pažiūrų sistemos –  merkantilizmas ir fiziokratizmas. V knygoje aptariamos valdovo arba valstybės išlaidos gynybai, teisingumo vykdymui, švietimui ir kt., pagrindiniai valstybės pajamų šaltiniai, įvairūs mokesčiai, skolinimosi politika.

Knygos leidybą parėmė Vadovų klubų tinklo nariai.
 

Adam Smith
10.00 EUR
Tautų turtas. I tomas
Pavadinimas: Tautų turtas. I tomas
Autorius: Adam Smith
Vertėjas: Jonas Čičinskas
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 512
ISBN: 978-9986-09-443-2
Leidyklos kaina: 10.00 EUR

Pirmajame XVIII a. anglų filosofo moralisto ir ekonomisto A. Smitho klasikinio politinės ekonomijos veikalo, sutrumpintai vadinamo „Tautų turtas“, tome spausdinamos pirmosios trys knygos. Jose dėstoma vertės ir jos pasiskirstymo visuomenėje teorija, parodoma darbo pasidalijimo, kapitalo kaupimo reikšmė, rinkos formavimosi mechanizmas, pinigų paskirtis, analizuojama natūrali tautų ekonominės gerovės plėtra.

Pakartotiną knygos leidimą parėmė Vadovų klubų tinklo nariai.

Adam Smith
10.00 EUR
Anglų kalba per 30 dienų + 2CD
Pavadinimas: Anglų kalba per 30 dienų + 2CD
Autorius: Stuart Amor
Vertėjas: Saulius Lapinskas
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 296
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094401
Leidyklos kaina: 6.95 EUR

Jei neturite anglų kalbos pagrindų ir norite greitai ir veiksmingai išmokti pagrindines anglų kalbos gramatikos konstrukcijas bei įgauti minimalių žodyno žinių arba praeityje jau mokėtės anglų kalbos ir norite atnaujinti turėtas kalbos žinias, tada ši naujoji mūsų kalbų serijos knyga skirta Jums.

Savarankišką kalbos mokymąsi palengvins knygoje pateikiami paaiškinimai, patarimai, kaip mokytis, ir daugybė pratimų. Sėkmingai baigę šį kalbos kursą, Jūs galėsite susikalbėti anglų kalba nesudėtingose kasdienėse situacijose ir bendrauti dažniausiai pasitaikančiomis temomis.

Šį kalbos kursą sudaro 30 nuosekliai viena su kita susijusių pamokų. Jos suskirstytos į keturias pagrindines temas: "Pagrindai", "Kasdienybė", "Kelionė" ir "Profesija".

Kalbos kursas pradedamas įvadine pamoka, kuri padės išmokti anglų kalbos rašto ir pateiks suprantamų bei įdomių patarimų apie tarimą ir rašybą.  Kiekvienos temos pabaigoje rasite kartojimo pamoką ir trumpą testą. Paskutinėje dalyje bus ir baigiamasisi testas. Knygos pabaigoje taip pat pateikiamas priedas, kuriame rasite svarbiausias gramatikos taisykles, reikalingas veiksmažodžių lenteles, visų pratimų ir testų atsakymus.

Pamokų struktūrą sudaro pamokos pradžioje pateikiami mokymosi tikslai. Toliau pateikiamas dialogas su naujais tos pamokos žodžiais ir gramatinėmis kategorijomis.  Dialogai ir su jais susiję pratimai įgarsinti kompakinėse plokštelėse. Knygoje taip pat rasite kiekvienos temos žodynėlius, svarbiausias gramatikos taisykles ir pratimus, kuriuose praktiškai pritaikysite tai, ką išmokote. Pratimai skirti klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžiams įtvirtinti. Keturi testai padės Jums įvertinti įgytas žinias. Paskutiniame kiekvienos pamokos puslapyje pateikiama įdomios informacijos apie Didžiąją Britanijąir jos gyventojus bei naudingų patarimų, kurie Jums pravers atvykus į šią šalį.

Grynojo proto kritika
Pavadinimas: Grynojo proto kritika
Autorius: I. Kantas
Vertėjas: R. Plečkaitis
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 744
ISBN: 9789986094395
Leidyklos kaina: 17.38 EUR

I. Kanto veikale dėstoma filosofinė teorija, turėjusi didelę reikšmę visos filosofijos raidai. Tiriamos pažinimo problemos, formuluojamas transcendentalinis metodas, intelekto ir proto, patyrimo ir kitos koncepcijos, atskleidžiamas prieštaringas žmogiškojo pažinimo pobūdis. Skiriama mokslo darbuotojams, tiriantiems dialektikos istoriją, pažinimo problemas.

I. Kantas
16.50 EUR
Italų kalba per 30 dienų +2 CD
Pavadinimas: Italų kalba per 30 dienų +2 CD
Autorius: Bettina Müller-Renzoni
Vertėjas: Saulius Lapinskas
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 292
ISBN: 978-9986-09-437-1
Leidyklos kaina: 6.95 EUR

Knygos formatas: 12.5x18 cm

Kam skirtas šis kalbos kursas?

Jei Jūs pradedate mokytis italų kalbos ir norite kuo greičiau pasiekti apčiuopiamų rezultatų, bet neturite laiko italų kalbos kursams, tuomet ši knyga kaip tik Jums! Ji skirta savarankiškoms italų kalbos studijoms. Vadovėlyje rasite daugybę lengvai suprantamų paaiškinimų, mokymosi patarimų ir aibę pratimų. Jei sėkmingai įveiksite šį kursą, galėsite su italais kalbėtis kasdienėmis buitinėmis temomis ir itališkai susikalbėti įprastose gyvenimo situacijose. Pagal Europos studijas šis kalbos kursas atitinka italų kalbos A2 lygį.

Kas sudaro šį kalbos kursą?

Tai 30 tarpusavyję susijusių pamokų, kurios jungia keturias temas. Kiekvienai temai skirtos šešios–aštuonios pamokos. Pirmoji tema „Pagrindai“ išmokys jus itališkai įveikti pagrindinių situacijų sunkumus, pvz., išmokys pasisveikinti. Kitos temos – kasdienis gyvenimas, kelionės ir profesija.

Italų kalbos kursas pradedamas skyriumi, kurio tikslas išsiaiškinti, kuriam besimokančiųjų tipui jūs priklausote. Vėliau pateikiama naudingų patarimų, kurie padės Jums išmokti skaityti, klausyti, kalbėti ir rašyti svetima kalba.  Kiekvienos temos pabaigoje rasite kartojimo pamoką ir trumpą tarpinį testą. Baigę paskutinę temą rasite baigiamąjį testą, kuriame pateikta viso kurso medžiaga. Knygos pabaigoje rasite priedą, kurį sudaro aiškiai išdėstyta trumpa italų kalbos gramatika, praktinės veiksmažodžių lentelės, visų pratimų ir testų atsakymai, įgarsintų tekstų transkripcija bei abėcėlinis šiame kalbos kurse pateiktų žodžių sąrašas su tarimo nuorodomis.

Kokia pamokos struktūra?

Pamokos pradžioje pateikiami mokymosi tikslai. Vėliaus – dialogas, kuris supažindina su naujais žodžiais ir gramatika. Dialogas įgarsintas kompaktinėje plokštelėje. Pamokos žodynėlyje abėcėlės tvarka pateiktos žodžių reikšmės. Abėcėlinį visų pamokose pateikiamų žodžių sąrašą su tarimu rasite žodynėlyje knygos pabaigoje.

Skyriuje Gramatika ir žodžių vartojimas labai paprastai paaiškinamos naujos gramatikos taisyklės. Jos susietos su gramatikos skyriumi knygos priede, kur taisyklės aiškinamos išsamiau.

Skyriuje Pratimai - užduotys, skirtos praktiškai pritaikyti tai, ką išmokote per pamoką. Pateikti simboliai rodo kiekvienam pratimui keliamą tikslą: klausytis, kalbėti, skaityti ar rašyti.

Paskutiniame kiekvienos pamokos puslapyje, pavadintame Kultūriniai ypatumai,rasite įdomios medžiagos apie Italijair jos gyventojus.

O kiekviena pamoka baigiama skyriumi Ar jau mokate? Jis padės jums įvertinti savo įgytų žinių lygį.

Kompaktinėse plokštelėse pateikiami 2–13 pamokų dialogai įrašyti dviem kalbėjimo tempais: viename kalbama „normaliu“ kasdienės kalbos tempu, o kitame – šiek tiek lėčiau. Taip pat pratimai, skirti klausymo įgūdžiams lavinti.

Šios knygos autoriai ir leidyklų  Langenscheidt bei Margi raštai  redakcijos linki Jums sėkmės ir geriausių įspūdžių mokantis italų kalbos!

Bettina Müller-Renzoni
6.95 EUR
Du traktatai apie analitinę psichologiją. Apie pasąmonės psichologiją. Santykis tarp Aš ir pasąmonės
Pavadinimas: Du traktatai apie analitinę psichologiją. Apie pasąmonės psichologiją. Santykis tarp Aš ir pasąmonės
Autorius: C.G.JUNG
Vertėjas: Kęstutis Chromanskis
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 308
ISBN: 9789986094357
Leidyklos kaina: 10.14 EUR

Knygoje spausdinami pirmą kartą į lietuvių kalbą išversti du Jungo veikalai, skirti išsamiai žmogaus psichikos (psychės) analizei. Pasitelkęs psichoanalizėje vartojamas sąvokas (archetipas, savastis, perkėlimas, išstūmimas, šešėlis, kaukė, animus, anima, individualizacija, infliacija, kompensacija, ir kt.) autorius leidžiasi į psichikos gelmes, kad atsiskleistų žmogaus sąmonės ir pasąmonės prigimtį, jų funkcionavimo mechanizmą, tarpusavio sąveiką, nuo kurios ir priklauso žmogaus psichikos būsena.

Rusų kalba per 30 dienų +2CD
Pavadinimas: Rusų kalba per 30 dienų +2CD
Autorius: Natalia Hood ir Antje Razuev
Vertėjas: J.Daunorienė
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 294
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 9789986094340
Leidyklos kaina: 6.95 EUR

Jei neturite rusų kalbos pagrindų ir norite greitai ir veiksmingai išmokti pagrindines rusų kalbos gramatikos konstrukcijas bei įgauti minimalių žodyno žinių arba praeityje jau mokėtės rusų kalbos ir norite atnaujinti turėtas kalbos žinias, tada ši naujoji mūsų kalbų serijos knyga skirta Jums.

Savarankišką kalbos mokymąsi palengvins knygoje pateikiami paaiškinimai, patarimai, kaip mokytis, ir daugybė pratimų. Sėkmingai baigę šį kalbos kursą, Jūs galėsite susikalbėti rusų kalba nesudėtingose kasdienėse situacijose ir bendrauti dažniausiai pasitaikančiomis temomis.

Šį kalbos kursą sudaro 30 nuosekliai viena su kita susijusių pamokų. Jos suskirstytos į keturias pagrindines temas: "Pagrindai", "Kasdienybė", "Kelionė" ir "Profesija".

Kalbos kursas pradedamas įvadine pamoka, kuri padės išmokti rusų kalbos rašto ir pateiks suprantamų bei įdomių patarimų apie tarimą ir rašybą.  Kiekvienos temos pabaigoje rasite kartojimo pamoką ir trumpą testą. Paskutinėje dalyje bus ir baigiamasisi testas. Knygos pabaigoje taip pat pateikiamas priedas, kuriame rasite svarbiausias gramatikos taisykles, reikalingas veiksmažodžių lenteles, visų pratimų ir testų atsakymus.

Pamokų struktūrą sudaro pamokos pradžioje pateikiami mokymosi tikslai. Toliau pateikiamas dialogas su naujais tos pamokos žodžiais ir gramatinėmis kategorijomis.  Dialogai ir su jais susiję pratimai įgarsinti kompakinėse plokštelėse. Knygoje taip pat rasite kiekvienos temos žodynėlius, svarbiausias gramatikos taisykles ir pratimus, kuriuose praktiškai pritaikysite tai, ką išmokote. Pratimai skirti klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžiams įtvirtinti. Keturi testai padės Jums įvertinti įgytas žinias. Paskutiniame kiekvienos pamokos puslapyje pateikiama įdomios informacijos apie Rusiją ir jos gyventojus bei naudingų patarimų, kurie Jums pravers atvykus į šią šalį.

Natalia Hood ir Antje Razuev
6.95 EUR
Apsakymai
Pavadinimas: Apsakymai
Autorius: Fiodoras Dostojevskis
Vertėjas: R. Rybelienė
Sudarytojas: R. Rybelienė
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 424
ISBN: 9789986094364
Leidyklos kaina: 8.40 EUR

Šioje knygoje, užbaigiančioje F. Dostojevskio raštų seriją, spausdinami visi šio žymaus rusų rašytojo apsakymai. Didžioji jų dalis lietuvių kalba skelbiami pirmą kartą. Apsakymai, parašyti įvairiu metu, atspindi Dostojevskio idėjinius ir meninius ieškojimus, atskleidžia jo, kaip rašytojo, brendimą.

Fiodoras Dostojevskis
8.40 EUR
 Raidos psichologija: Integruotas požiūris
Pavadinimas: Raidos psichologija: Integruotas požiūris
Autorius: Rita Žukauskienė
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 680
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-430-2
Leidyklos kaina: 11.01 EUR

Šioje knygoje aptariama visa žmogaus raida – nuo gyvybės užsimezgimo iki gyvenimo pabaigos, atskiras raidos sritis (fizinę, pažintinę ir psichosocialinę) integruojant į vieną tarpusavyje susietą visumą. Tradiciškai raidos psichologija apima prenatalinės raidos, kūdikystės, vaikystės ir paauglystės amžių, tačiau šioje knygoje raidos analizė tęsiama aptariant jaunystės, suaugusio amžiaus ir senatvės laikotarpiais vykstančius pokyčius. Ji parengta remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, bet nepamirštami ir klasikiniais tapę ankstesnių metų atradimai bei teoriniai požiūriai į žmogaus raidą. Teorinės žinios paremiamos pavyzdžiais, padedančiais rasti tinkamiausius mokymo ir auklėjimo metodus ar įveikti kasdieniame gyvenime kylančius sunkumus tiek auklėjant, auginant vaikus, tiek įveikiant amžiaus krizes, tiek susiduriant su atskiriems amžiaus tarpsniams būdingais sunkumais ar iššūkiais.

Taigi ši knyga skirta tiek studijuojantiems žmogaus raidą, tiek praktikams, dirbantiems su įvairaus amžiaus žmonėmis, tiek tėvams bei visiems, siekiantiems geriau suprasti mūsų ar mūsų artimų žmonių gyvenimo pokyčius.


 

Švedų kalba per 30 dienų + 2CD Pataisyta laida
Pavadinimas: Švedų kalba per 30 dienų + 2CD Pataisyta laida
Autorius: Paola Kucera ir Elisabeth Timmermann
Vertėjas: S. Lapinskas
Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius: 296
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-441-8
Leidyklos kaina: 6.95 EUR

Knygos formatas: 12.5x18 cm

Kam skirtas šis kalbos kursas?

Jei Jūs pradedate mokytis švedų kalbos ir norite kuo greičiau pasiekti apčiuopiamų rezultatų, bet neturite laiko švedų kalbos kursams, tuomet ši knyga kaip tik Jums! Ji skirta savarankiškoms švedų kalbos studijoms. Vadovėlyje rasite daugybę lengvai suprantamų paaiškinimų, mokymosi patarimų ir aibę pratimų su raktu. Jei sėkmingai įveiksite šį kursą, galėsite su švedais kalbėtis kasdienėmis buitinėmis temomis ir švediškai susikalbėti įprastose gyvenimo situacijose. Pagal Europos studijas šis kalbos kursas atitinka švedų kalbos A2 lygį.

Kas sudaro šį kalbos kursą?

Tai 30 tarpusavyję susijusių pamokų, kurios jungia keturias temas. Kiekvienai temai skirtos šešios–aštuonios pamokos. Pirmoji tema „Pagrindai“ išmokys jus švediškai įveikti pagrindinių situacijų sunkumus, pvz., išmokys pasisveikinti. Kitos temos – kasdienis gyvenimas, kelionės ir profesija.

Švedų kalbos kursas pradedamas skyriumi, kurio tikslas išsiaiškinti, kuriam besimokančiųjų tipui jūs priklausote. Vėliau pateikiama naudingų patarimų, kurie padės Jums išmokti skaityti, klausyti, kalbėti ir rašyti svetima kalba.  Kiekvienos temos pabaigoje rasite kartojimo pamoką ir trumpą tarpinį testą. Baigę paskutinę temą rasite baigiamąjį testą, kuriame pateikta viso kurso medžiaga. Knygos pabaigoje rasite priedą, kurį sudaro aiškiai išdėstyta trumpa švedų kalbos gramatika, praktinės veiksmažodžių lentelės, visų pratimų ir testų atsakymai, įgarsintų tekstų transkripcija bei abėcėlinis šiame kalbos kurse pateiktų žodžių sąrašas su tarimo nuorodomis.

Kokia pamokos struktūra?

Pamokos pradžioje pateikiami mokymosi tikslai. Vėliaus – dialogas, kuris supažindina su naujais žodžiais ir gramatika. Dialogas įgarsintas kompaktinėje plokštelėje. Pamokos žodynėlyje abėcėlės tvarka pateiktos žodžių reikšmės. Abėcėlinį visų pamokose pateikiamų žodžių sąrašą su tarimu rasite žodynėlyje knygos pabaigoje.

Skyriuje Gramatika ir žodžių vartojimas labai paprastai paaiškinamos naujos gramatikos taisyklės. Jos susietos su gramatikos skyriumi knygos priede, kur taisyklės aiškinamos išsamiau.

Skyriuje Pratimai - užduotys, skirtos praktiškai pritaikyti tai, ką išmokote per pamoką. Pateikti simboliai rodo kiekvienam pratimui keliamą tikslą: klausytis, kalbėti, skaityti ar rašyti.

Paskutiniame kiekvienos pamokos puslapyje, pavadintame Kultūriniai ypatumai,rasite įdomios medžiagos apie Švediją ir jos gyventojus.

O kiekviena pamoka baigiama skyriumi Ar jau mokate? Jis padės jums įvertinti savo įgytų žinių lygį.

Kompaktinėse plokštelėse pateikiami 2–13 pamokų dialogai įrašyti dviem kalbėjimo tempais: viename kalbama „normaliu“ kasdienės kalbos tempu, o kitame – šiek tiek lėčiau. Taip pat pratimai, skirti klausymo įgūdžiams lavinti.

Šios knygos autoriai ir leidyklų  Langenscheidt bei Margi raštai  redakcijos linki Jums sėkmės ir geriausių įspūdžių mokantis švedų kalbos!

Paola Kucera ir Elisabeth Timmermann
6.95 EUR
Fons Verborum. Lietuvių-lotynų ir lotynų-lietuvių kalbų žodynėlis
Pavadinimas: Fons Verborum. Lietuvių-lotynų ir lotynų-lietuvių kalbų žodynėlis
Autorius: A.T. Veličkienė
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 304
ISBN: 9789986094333
Leidyklos kaina: 9.27 EUR

Lotynų kalba, suirus Romos imperijai, mirusi kaip šnekamoji romėnų tautos kalba, vėliau patyrė šimtmečių išbandymus, bet liko gyva lig šiol ir suteikia mums neįkainojamą galimybę pasinaudoti žodynuose sukauptais žodžiais įvairiose šiandieninio gyvenimo srityse (teisėje, humanitarinėje kultūroje, botanikoje, zoologijoje, medicinoje etc.). Visoje Europoje ir Lietuvoje šimtmečius neišnyko dėmesys lotynų kalbai, ją naudojo diplomatai, mokslininkai, Katalikų bažnyčia, ja rašytos tarptautinės sutartys ir teisės statutai. Iš tų laikų ateina tradicija remiantis lotynų ir senąja graikų kalbomis kurti naujus terminus (mobilusis telefonas, intervizija, readmisija etc.). Skambiais lotyniškais žodžiais pavadinta šimtai teisės paslaugas teikiančių kontorų, firmų, įmonių, parduotuvių... Tačiau Lietuvoje lig šiol nebuvo didesnio ir tinkamo praktiniam naudojimui lietuvių–lotynų kalbų žodyno, išskyrus kelis vadovėliuose esančius žodynėlius.

1-ojoje šio žodynėlio dalyje (lietuvių–lotynų kalbų žodžiai) pateikiama nemažai medžių, gyvūnų pavadinimų, filologijos ir medicinos terminų. 2-oje dalyje (lotynų–lietuvių kalbų žodžiai) daugiau vietos skiriama teisės terminams, citatoms iš garsiųjų Romos juristų kūrinių. Kadangi šiais laikais tik nedaugelis gerai moka lotynų kalbą, bet nemažai kam tenka vartoti šios kalbos žodžius praktinėje veikloje, šiame žodynėlyje daugiaskiemeniai lotyniški žodžiai sukirčiuoti.

Šis žodynėlis bus pravartus ne tik humanitarams, teisininkams, medikams, bet ir studentams bei daugeliui intelektualių žmonių.

Gyvenimo mokslas
Pavadinimas: Gyvenimo mokslas
Autorius: Alfred Adler
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 256
ISBN: 978-9986-09-421-0
Leidyklos kaina: 8.11 EUR

 

Knygoje spausdinami du populiarūs austrų psichologo A. Adlerio veikalai: „Gyvenimo mokslas“ ir „Homoseksualumo problema“. Pirmajame remiantis individualiosios psichologijos mokyklos principais aiškinama, kaip formuojasi menkavertiškumo kompleksas ir kokiais būdais žmogus mėgina jį kompensuoti. Antrajame veikale autorius aiškina žmogaus homoseksualumo kaip seksualinio iškrypimo prigimtį ir jo terapiją.

Alfred Adler
8.11 EUR
Pasaulis kaip valia ir vaizdinys
Pavadinimas: Pasaulis kaip valia ir vaizdinys
Autorius: A. Schopenhauer
Vertėjas: A. Šliogeris
Leidimo metai: 2012
Puslapių skaičius: 752
ISBN: 9789986094265
Leidyklos kaina: 17.38 EUR

 

Savo pagrindiniame veikale vokiečių filosofas Arthuras Schopenhaueris

(1788–1860) kritiškai apmąsto savo meto Europos filosofiją.

Pirmoje knygoje pasaulio kaip vaizdinio pažinimas aiškinamas remiantis

pakankamo pagrindo dėsniu, t.y. kiekvieną vaizdinį siejant su kitu

pirminiu vaizdiniu. Antroje knygoje aiškinamas pasaulis kaip valia

keliant būties esmės, daikto savaime klausimus. Trečioje ir ketvirtoje

knygose svarstoma, kaip įveikti destruktyvų valios spaudimą. Autorius

jam priešpriešina meną, atjautą ir rezignaciją. Priede kritiškai

analizuojama Kanto filosofija.

Politika tarp valstybių: kova dėl galios ir taikos
Pavadinimas: Politika tarp valstybių: kova dėl galios ir taikos
Autorius: H. J. Morgenthau
Vertėjas: Jaunius Petraitis
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 424
ISBN: 978-9986-09-423-4
Leidyklos kaina: 12.16 EUR

 

Hansas Joachimas Morgenthau laikomas vienu įtakingiausių tarptautinių santykių teoretikų pasaulyje. „Politika tarp valstybių“ – jau klasika tapęs autoriaus veikalas, kuriame pateikiama tarptautinių santykių teorija, pristatanti ir pagrindžianti realistinės valstybių politikos nuostatas. Šio teksto vertę rodo vien faktas, kad jis ilgiau nei bet kuris kitas išliko tarptautinių santykių studijų programose. Kažkas yra pasakęs, jog daugiau nei pusę amžiaus tarptautinių santykių studijos yra ne kas kita, kaip dialogas tarp Morgenthau, jo požiūrio šalininkų, ir tų, kurie pasuko kita mąstymo linkme.

Šią laidą sutrumpino ir redagavo buvęs Morgenthau mokslinis bendradarbis Kennethas W. Thompsonas.

Atsiminimai, vizijos, apmąstymai
Pavadinimas: Atsiminimai, vizijos, apmąstymai
Autorius: Carl Gustav Jung
Vertėjas: Kęstutis Choromanskis
Leidimo metai: 2010
Puslapių skaičius: 527
ISBN: 978-9986-09-405-0
Leidyklos kaina: 10.86 EUR

„Ir mūsų siela, ir kūnas sudaryti iš atskirų elementų, kurie egzistavo dar mūsų protėviuose. Tai, kas, ‚nauja‘ individualioje sieloje, tėra be galo įvairi senųjų sudedamųjų elementų rekombinacija. Todėl ir kūnas, ir siela pasižymi istoriniu charakteriu ir neranda sau tinkamos vietos jokiuose naujuose, tik ką atsiradusiuose dalykuose. Kitaip tariant, mūsų paveldėti bruožai ne visai jaukiai jaučiasi tokiose situacijose. Mes dar toli gražu neatsikratėme viduramžių, antikos ir primityvumo... Tačiau išsiveržę iš savo praeities, paprastai ją sunaikiname... Kaip tik šis ryšio su praeitimi praradimas, neturėjimas savo šaknų... sukėlė tokį skubėjimą, kad gyvenama daugiau ateitimi ir jos chimeriškais auksinio amžiaus pažadais negu dabartimi, kurios mūsų genetinis pagrindas dar nespėjo pasivyti...

Gyvename ne tuo, ką turime, o tuo, kas mums žadama ne šiandienos šviesoje, o ateities tamsoje...“

 C. G. Jung

Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris
Pavadinimas: Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris
Autorius: Hal. R. Varian
Vertėjas: Jonas Rasimavičius, Jonas Čičinskas, Karolina Dirgėlaitė
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 736
ISBN: 978-9986-09-419-7
Leidyklos kaina: 12.74 EUR

„Halas Varianas yra naujojo Googlenomikos mokslo Adamas Smitas.“ – Steven Levy, žurnalas Wired

„Naudoju Variano „Mikroekonomiką“, nes tai modernus, tikslus ir teisingas vadovėlis.“ – Jeffrey Miron, Harvardo Universitetas

„Nenaudočiau nieko kito.“ – Kevin Balsam, Hunter College

„Variano knyga yra tiesiog geriausia. Jos apipavidalinimas ir dėstymo aiškumas yra tiesiog nepakartojami, o skyriai trumpi ir šaunūs... Trūkumų tiesiog NĖRA.“ – Babu Nahata, Luisvilio universitetas
Padėkime sau
Pavadinimas: Padėkime sau
Autorius: Ksavera Vaištarienė
Leidimo metai: 2011
Puslapių skaičius: 184
Įrišimas: Minkštas
ISBN: 978-9986-09-418-0
Leidyklos kaina: 4.05 EUR

Tai dar viena žinomos sveikos mitybos specialistės Ksaveros Vaištarienės knyga.
Joje autorė, remdamasi savo gyvenimiška patirtimi, žymiais sveikos gyvensenos specialistais, Lietuvos ir kitų šalių žolinčių patarimais, metodikomis bei receptais, apibūdina atskirų organų veiklą ir galimus jų negalavimus, pateikia paprastų ir veiksmingų vaistažolių receptų bei kitų būdų jiems įveikti.
Knygoje nemažai naudingų patarimų iš Rytų medicinos, Vydūno doros ir sveikatos filosofijos, žinių apie meditacijos, judėjimo, grūdinimosi vandeniu ir šalčiu reikšmę mūsų organizmui.
Semkimės išminties ir tobulėkime.

Ksavera Vaištarienė
4.20 EUR